Забравена парола

Страница 21 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияКолев К.И., Бързо преобразувание на Хартли за обработка на изображения, Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, LII (3), 2005, ISSN 0477-0250, 214 - 218
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани в зависимост от работното налягане и обработваната течност, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2015, ISSN 1311-0179, 25 - 29
СтатияКодинова СД, МА Душкова, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на козе мляко, Хранително-вкусова промишленост, 8, 2019, ISSN 1311-0179, 32 - 35
ДокладКитановски ДП, ВД Китановски, СГ Драгоев, КВ Василев, Е Йошевска, Органолептични характеристики на полусухожилния мускул (m. Semimembranosus) и дългия мускул на гърба (m. Longissimus dorsi) при три породи едри преживни животни Симентал, Фпизиец и Буша, Scientific Works of University of Food Technologies, 62 (1), 2015, ISSN Online: 1314-7102, 153 - 157
ДокладКитановски ВД, ДП Китановски, ДК Балев, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 61 (1), 2014, ISSN 2535-1311, 133 - 136
ДокладКиряков ЦХ, РБ Михов, Гр. Караджов, Изменение на температурата и влагата при изпичане на пандишпанови блатове с топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В. "Естествени и хуманитарни науки", XVII, 2015, 63 - 66
ДокладКиряков Цв, Н. Петкова, Р. Михов, Изследване върху въглехидратния състав на пандишпанови блатове с брашно от топинамбур, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, XIII (сесия 5 - 6 ноември 2015), 2016, ISSN 1311-9419, 114 - 118
ДокладКиряков ИИ, ДГ Йорданов, Масовлагообменни параметри на гроздови семки, Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии’ 2010”, ТУ - Сливен, 25-27 юни, 2010, Топлотехника №1, 1 (1), 2010, 39 - 42
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 635 - 640
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 641 - 645
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух, Научни трудове на ВИХВП, XLIII (3), 1998, 107 - 112
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух - аеродинамично изследване и характеристики, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 352 - 356
ДокладКиряков ИА, НС Ненов, Особености в технологичния процес на получаване на масло от гроздови семки, Научни трудове на УХТ, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 533 - 538
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Равновесна влажност на закваска за кисело мляко, Научни трудове на УХТ, LIII (2), 2006, 178 - 182
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Изследване ефективността на топлообмена в пластинчат апарат тип "въздух-въздух", Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, Том II, 2003, ISSN 1311-9419, 7 - 12
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Опитно определяне на топлофизични характеристики на гроздови семки, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 19 - 22
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, АИ Ташев, НС Ненов, Теоретично изследване на въздушен слънчев колектор за конвективна сушилня, Сборник доклади на Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Секция Технически и природоматематически науки. ТУ - София, Филиал Пловдив, II, 2007, 76 - 82
ДокладКиряков ИА, МГ Георгиева, АИ Ташев, ТС Богданов, Равновесна влажност на моркови, Научни трудове на УХТ, LXІІ, 2015, 791 - 793
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, МН Перифанова-Немска, Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла, Международная конференция "Дендрарию дальневосточного нии лесного хозяйства - 110 лет". Хабаровск, Октябрь, 2006, 222 - 225
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Кинетични зависимости при сушене на гроздови семки в нискотемпературен кипящ слой, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
СтатияКиряков ИА, Вълчев ГИ, Рашева ВД, Равновесна влажност на гроздови семки, Хранително-вкусова промишленост (6), 2005, ISSN 1311-0179, 17 - 19
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Сушене млечнокисела закваска в нискотемпературен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 265 - 268
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Изследване хидродинамиката на струен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 259 - 264
СтатияКиришева ГД, ДК Балев, СГ Драгоев, НС Ненов, ДБ Влахова-Вангелова, Приложение на фреонови екстракти от подправки при производството на колбас "Хамбургски", Научни трудове на Университета по хранителни технологии, 63 (1), 2016
СтатияКиришева Г, Т Бакаливанова, ДБ Влахова-Вангелова, , Екстракти от подправки в рецептите за месни продукти: Част II, Списание „Птицевъдство”, 3, 2018, 19 - 24
СтатияКиришева Г, Т Бакаливанова, ДБ Влахова-Вангелова, , Екстракти от подправки в рецептите за месни продукти: Част I, Списание „Птицевъдство”, 1, 2018, 24 - 30
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Т Джурков, П Мерджанов, Влияние на подправки и екстракти върху органолептичните характеристики на варен малотраен колбас „Витоша”., Научни трудове УХТ, 62, 2015, 162 - 167
ДокладКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Н Ненов, Т Джурков, М Какалова, А. Славчев, Сравнителен анализ на химичния състав и свойства на екстракти от подправки 2. Кимион (Cuminum cyminum L.), - Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Пловдив, 2016, 319 - 326
СтатияКиришева Г, Д Балев, Т Атанасова, Д Влахова-Вангелова, Антиоксидантен ефект на екстракти от подправки, Научни трудове УХТ, 51 (1), 2014, 186 - 191
ДокладКекибаева А, Ф Диханбаева, Ж Симов, Д Димитров, МГ Иванова, Технология за производство на млекозаместители, Научни Трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 13 - 15
ДокладКатранжи ЕМ, ИО Обрешков, Туристические предложения в Пампорово, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 249 - 253
ДокладКатранжи ЕМ, ИО Обрешков, Концентрация распределения туристических объектов Болгарии, включённых в список «100 национальных туристических объектов», Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 542 - 548
СтатияКатранджиев Н., Създаване на информационен сайт на СУБ – Пловдив, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 191 - 195
СтатияКатранджиев Н., НА Шопов, П. Денев, Ал. Гълбулев, On-line регистрационна форма за конференция,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1186 - 1191
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Създаване на монохромен 360° дисплей, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1163 - 1167
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Мултисензорно микропроцесорно устройство за измерване на температура, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 731 - 735
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на температура по еднопроводна линия, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 98 - 101
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на разстояние с цифров сензор HC-SR04, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 165 - 168
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на влажност с аналогов сензор HIH-4030, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 161 - 164
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на UV интензитет, Научни трудове на СУБ-Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 102 - 106
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, А. Кансъзов, Измерване на цвят с TCS34725, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 196 - 200
СтатияКатранджиев Н., Д. Беров, Мобилно приложение "калкулатор" за iOS операционна система, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 700 - 704
СтатияКатранджиев Н., Г. Енев, Електронно попълване на студентски документи, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 695 - 699
СтатияКартелов ЯГ, РК Попов, ДК Станков, ИА Киряков, ПП Костадинова, Трансформиране на отпадната радиационна топлина във въздушната среда над производствен агрегат в топла вода за технологични нужди, Хранително-вкусова промишленост (8), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 46
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
СтатияКараджов ГИ, Т Николов, ВМ Чонова, Цв Гогова, ГТ Добрев, Влияние на ксиланазни препарати върху някои показатели на брашното и хляба, Научни трудове УХТ, LIII (1), 2006, 113 - 118
СтатияКараджов ГИ, ВМ Чонова, Цв Гогова, Сензорна оценка на обогатени с витамини А, С и Е маслени кремове, Научни трудове УХТ (2), 2006, 107 - 113
СтатияКансъзов АИ, НА Шопов, Р. Василев (докторант), ИМ Михайлов, Ст. Асенов (студент), Сравнителен анализ и разработка на мултисензорно устройство, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 735 - 739

Страница 21 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив