Забравена парола

Страница 26 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияRupetsov V, S Dishliev, G Mishev, R Majchrowski, Ch Pashinski, J Javorova, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF NANOCOMPOSITE COATING Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C ON 1.2343 STEEL, 2015, ISSN 1224-029X
СтатияDishliev S, V Rupetsov, G Mishev, M Angelov, Ch Pashinski, Research the Wear Resistance of Multilayer Nanocomposite Coating Ti/TiN/TiCN-ml on 1.2767 Steel, 2014, ISSN 978-973-719-571-5
СтатияMishev G, V Rupetsov, S Dishliev, Ch Pashinski, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF MULTILAYER COATING Ti/TiN/TiCrN-ml ON 1.2343 STEEL, 2014, ISSN 978-960-98780-8-1
СтатияBulambaeva A, Vlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, Yzakov YM, Development of new functional cooked sausages by addition of gojy berry and pumpkin powder, American Journal of Food Technology, 9 (4), 2014, ISSN Print: 1557-4571 On-line: 1557-458X, 180 - 18911
СтатияVlahova-Vangelova DB, SG Dragoev, Marination: Effect on the meat safety and human health. A Review, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (3), 2014, ISSN 1310-0351, 1 - 811
СтатияMishev G, S Dishliev, V Rupetsov, Increase the wear resistance of injection molds using PVD coatings, 2014, ISSN 978-3-943563-10-8
СтатияСтоева Д., Т. Николов, Т. Янев, Изследване КПД на хидроагрегат, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 38 - 41
СтатияVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, Morphological changes in m. Longissimus dorsi during acid marinating with sodium lactate, Agricultural Sciences, 5 (14), 2013, 151 - 156
СтатияМишев Г, С Дишлиев, В Рупецов, Повишаване износоустойчивостта на шприцформи с помощта на PVD покрития, 2013, ISSN 1313-9878
СтатияДишлиев С, МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪНКИ ТВЪРДИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ, 2013, ISSN 1310-3946
СтатияDishliev S, RESEARCH OF THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE COATINGS OVER 100Cr6 STEEL, 2013, ISSN 1224-029X
СтатияStoeva D,, М. Angelov, Cavitation treatment of grape rakia, Journal of EcoAgriTourism, BIOATLAS 2014 CONFERENCE, Brasov, Rumania, 10 (1(28)), 2014, ISSN 1844-8577, 71 - 74
СтатияДишлиев С, Изследване на трибологичните характеристики на покрития върху стомана 100Cr6, 2012
СтатияVlahova-Vangelova DB, KP Vassilev, SG Dragoev, , PS Drgoeva, Functional and morphological changes in poultry fillets during acid marinating with sodium lactate, Proc. 59 ICoMST, Izmir, Turkey, Poster S6B-1, 2013
СтатияDishliev S, G Mishev, Research the wear intensity of PVD coatings on steel 100Cr6, 2012
СтатияЙовчев Г., М. Ангелов, Д. Стоева, Приложение на класически (стандартен) и нов алтернативен методи за третиране и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ – Пловдив., Спорт и наука, Година LIV (4), 2010, 104 - 107
СтатияAngelov M., D. Stoeva, Research of the main factors, influencing the cavitation emulsification process of diesel fuel Vol, Journal of science and development, Hanoi University of Agriculture,, 7 (2), 2009, ISSN 1859-0004, 137 - 142
СтатияStaykov A, KP Vssilev, SG Dragoev, Vlahova-Vangelova DB, , Stabilisation of sensory properties, colour and conjugated lipid products in modified atmosphere packaged veal, treated with dihydroquercetin, Food Processing Industry Magazine, 63 (1), 2013, 37 - 42
ДокладAlexieva I., Hospitality Today Challenges and Trends, XIIIth International Conference of Partner Institutions, Hospitality Today, 2013
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Влияние на кавитационното въздействие върху дисперзитета на W/O емулсии, Сборник доклади, ФНТС София, 2009, ISSN 978-954-92219-5-4, 34 - 38
Уч. пособиеАлексиева Й., Ил. Милкова-Томова, Основи на кулинарната технология, І част, Академично издателство на УХТ, 2013
СтатияКръстева И, ЛФ Костадинова-Георгиева, ДБ Влахова-Вангелова, Проследявяне изменението на цветовите компоненти при мариноване на пилешко и телешко месо, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 26-27 септември, Варна, България, 2014, 130 - 138
СтатияSapundzhieva T, I. Alexieva, N. Boyko, A Stoyanova, Merdzhanov P., Antibacterial activity of some local Bulgarian culinary spices, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, 10 (С), 2013, ISSN 1311-9192, 222 - 226
ДокладКитановски ВД, ДП Китановски, ДК Балев, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 61 (1), 2014, ISSN 2535-1311, 133 - 136
ДокладАлтуньян М, Иванова E, Алтуньян C, Мандрик E, , Функциональные продукты питания на основе рыбного сырья и нетрадиционных видов растительного сырья, Сборник на доклади от V Национална научна конференция` 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, 2013, ISSN 1314-9547, 104 - 109
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Омекотяване на вода чрез кавитационна обработка, „Екология и здраве”, Сборник доклади, 2008, 347 - 352
ДокладАнгелов М., Д. Бодурова, Кавитационна ерозия на машиностроителни материали, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХV, 1 (67), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ГД Киришева, БП Капитански, , , Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, LXІ, 2014
ДокладMudryK M., I. Kutchak, O. Levchuk, I. Alexieva, O. Hayran,, N. Boyko, Plant components of traditional dishes as potential source of pathogenic and opportunistic bacteria, Phyto-apitherapy: Achievements and Prospects, 2012, 205 - 209
ДокладLevchuk O., V. Bati, V. Petrov, N. Markush, , , M. Jorjadze, B.Kocaoglu, D.V.Karpenko, O.Hayran, N.Boyko, C.Costea, Beneficial microorganisms of traditional foods of Black Sea Region and their potential implementation, TFI, 2012
ДокладStoeva D., L. Dimitrova, Model research of centrifugal fan performance, 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 85 - 86
ДокладMurdzheva DM, IN Vasileva, Denev P., Physicochemical characteristics of ultrasound-assisted synthesis of new alginic acid derivatives, International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2015, ISSN 2367-6213, 47 - 52
СтатияIvanov G., I. Ivanova, A. Slavchev, K. Vassilev, Biogenic amines and their role as index of freshness in chicken meat, Journal of Applied Life Sciences International, 3 (2), 2015, ISSN 2394-1103, 55 - 62
ДокладМурджева ДМ, ИН Василева, И Иванов, П. Денев, Изследване на пенообразуващите и емулгиращи свойства на алгинова киселина и нейни естери, получени чрез ултразвуково въздействие, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве 2014”, 2014, ISSN 2367-6213, 101 - 106
ДокладBoyko N, Levchuk О, M. Mudryk, I. Kutchak, Dolgikh А, V. Bati, Jorjadze M, D. Karpenko, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu, P. Kroon, H. Costa, Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region, 2nd Kiel Food Science Symposium, 2012
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химични опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, XI, 2014, 4 - 23
СтатияIvanova I., G. Ivanov, V. Shikov, S. Ivanova, Analytical method for differentiation of chilled and frozen-thawed chicken meat, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18 (2), 2014, 43 - 53
ДокладStoeva D., Е. Kardasheva, Modulation of the hydrodynamics and heat exchange at mixing of fluids with different temperature., 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 81 - 83
СтатияСапунджиева Т, Й. Алексиева, Ускоряване ферментацията на плодова напитка „Люто”., Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, ISSN 1314-7102, 892 - 897
ДокладArabadjieva N., E. Arnaudova, D. Stoeva, Simulation observations of the catalytic convertor work, 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 79 - 81
СтатияIlieva F, S Kostadinovic Velickovska, V Dimovska, H Spasov, The impact of some wine-making practices on the auality of Vranec red wines from Makedonia produced by the newly-selected local strain "F-78", Food Chemistry (194), 2016, 1123 - 113111
ДокладAlexieva I., Food Product Development In Catering, XIIth International Conference of Partner Institutions “Tourism And Hospitality Product Developments, 2012
ДокладAlexieva I., Food Cultural Dimensions In Hospitality, XIV th International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events, 2014
СтатияStefanov S., H. Hristov, D. Stoeva, Effect of modified atmosphere on the shelf life of pasteurized milk, Conference journal of EcoAgriTourism. Proceeding of BIOATLAS 2012 Conference, 8, (1 (24)), 2012, ISSN 1844-8577, 131 - 136
СтатияGentscheva, G., I. Karadjova, I. Alexieva, A. Predoeva, Kr. Nikolova, I. Alexieva, Investigation on the essential and toxic elements in berries from Bulgaria (Plovdiv region), Comptes Rendus de l’Acadеmie Bulgare des Sciences, 67 (9), 2014, ISSN 1310–1331, 1241 - 1248
СтатияIlieva F, S Kostadinovic Vwlickovska, V Dimovska, H Mithosseini, H Spasov, Selecton of 80 nwely isolated autochtous yeast strains from the Tikves region of Maakedonia and their impact the quality of red wines produced from Vranec and Cabernet Sauvignon grape varieties, Food Chemistry (216), 2017, 309 - 31511
СтатияНиколова Кр., Д. Бояджиев, М. Димитрова, Й. Алексиева, Идентифициране на различни видове алпийска роза (Sempervivum marmoreum L., Sempervivum tectorum L.) по минерален състав, Научни трудове – Аграрен университет, 58 (1), 2014, ISSN 1312-6318, 235 - 239
ДокладПопова С., Г. Костов, П. Копринкова-Христова, И. Михайлов, Д. Стоева, Оценка на концентрацията на биомаса чрез концентрацията на субстрата и продукта при периодична алкохолна ферментация, Twenty-first international conference "Robotics & Mechatronics" '11, analysis, modelling, design and application in industry of robotic and mechatronic Systems, 2011, 148 - 153
ДокладAlexieva I., Culinary Innovations Based on Traditions and Food Science Studies, 15th Annual Conference of Partner Institutions, Hospitality and Service Innovation, 2015
ДокладИванова И, М. Какалова, Г. Иванов, К. Василев, К.Неделчева, Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо, Хранителна наука, техника и технологии – 2014, LXI, 2014, 355 - 361

Страница 26 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив