Забравена парола

Страница 26 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладKonarev A, S Konstantinova, G Veselinova-Georgieva, Cash Flow and Corporate Growth in Industrial Companies, In: 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food science engineering and technology’ 2018”, Scientific Works of UFT – Plovdiv., LXV (I), 2018, ISSN 2535-1311, 141 - 147
ДокладGeorgieva-Veselinova G, Business Models and Evolution of the Companies in Food Industry, - In: Scientific Works of University of Food Technologies 2017, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102 CD version, 282 - 290
ДокладКолева М, И Минков, С Константинова, Бизнес идея за създаване и развитие на туроператорска фирма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 123 - 128
ДокладГоговска А, С Хамид, С Константинова, Предприемачество чрез франчайз в ресторантьорството, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 118 - 122
ДокладСемов П, Ф Кямил, , Създаване на иновативен продукт на световния пазар - интелигентната чаша "Термостеле", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 112 - 117
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Бизнес модел за създаване и развитие на нов туристически продукт, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 106 - 111
ДокладLyubenova V, M Ignatova, GA Kostov, VN Shopska, E Petre, M Roman, An Interactive Teaching System for Kinetics Modelling of Biotechnological Processes, Proceedings of 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 10-12 October, Sinaia, Romania, 2018, 366 - 3711
ДокладVrancheva R, M Stoyanova, DS Mihaylova, I Deseva, N. Petkova, I Ivanov, A Pavlov, Comparative analysis of flavonoid content and antioxidant activity of Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (Janka) Stearn wild growing in Bulgaria, Book of abstracts of 2nd International Conference on Bio-antioxidants, 2018
ДокладVrancheva R, M Stoyanova, DS Mihaylova, I Aneva, N. Petkova, I Ivanov, A Pavlov, , Phenol profile and antioxidant activity of wild growing Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (Janka) Stearn., Book of abstracts of 11-th Chemistry Conference, 2018
ДокладVrancheva R, DS Mihaylova, I Aneva, I Dincheva, , , Polyphenol profile of wild populations of Satureja montana L. growing in Bulgaria, Abstracts book of 12- th World Congress on Polyphenol Applications, 25-28 September, 2018, University of Bonn, Germany, 2018
ДокладPetkova N., Denev P., Chemical structure and functional properties of fructan isolated from Echinacea purpurea roots by microwave-assisted extraction, Proceedings of the 14th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2018, Prague, 7-9 th November 2018, 2018, ISSN 2336-6796, 58 - 641
ДокладObreshkov IO, E.S. Yordanova, The traditional local Bulgarian crop of Prunus domestica L. as main ingredient for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 48 - 52
ДокладGeorgiev, A.S., Kostadinova, L.F., Gabrova, R., Shopov, N., Increasing the rate of operation of automatic quality classifiers for agricultural products - Software and hardware decisions, Acta Horticulturae, 858, 20101
ДокладGeorgiev, A.S, Kostadinova, L.F., Gabrova, R., "On-line" sorting apples in modern technologies for providing quality of fruit and vegetable in chains, Acta Horticulturae, 712 (2), 2006, 911 - 9141
ДокладKornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
ДокладДуракова АГ, ИЕ Димов, ЦвИ Гогова, АП Кръстева, Технологический процесс производства белого травяного хлеба и его сорбционные свойства. Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века., V-та Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО „Кубинский государственный технологический университет“, 2017, 242 - 250
ДокладДуракова АГ, АЛ Богоева, ВБ Янакиева, Р Вранчева, Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство, Младежки форум "Наука Технологии, Иновации, Бизнес, 2018, ISSN 2367-8569, 140 - 147
ДокладSpirov DS, The operation of a three-phase induction motor in single-phase power supply under Smith's scheme, 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, 2018 (DOI: 10.1109/SIELA.2018.8447133), 2018, 1 - 411
ДокладСпиров ДС, LLC резонансен инвертор за преобразуване на енергията получена от фотоволтаичен източник, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 219 - 223
ДокладСпиров ДС, Статични характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване при отчитане на загубите в стоманата, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18”, Габрово, I, 2018, ISSN 1313-230X, 126 - 129
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Възможности за развитите на приключенски туризъм в Област Благоевград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 43 - 47
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11
ДокладObreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладAndreeva HT, Lena F. Kostadinova-Georgieva, N. Katrandzhiev, Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology-2017”, Vol. LXIV (Issue 1), 2017, ISSN ISSN 1314-7102 CD, E-ISSN 2535-1311 online, 257 - 262
ДокладLuizova-Horeva TH, Kostov, G.A., Storing or Stirring: Containment vs Action in English and Bulgarian container terms, Scientific Works of University of Food Technologies, LXIV (1), 2017, ISSN 2535-1311, 340 - 346
ДокладРайнов П, Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителната промишленост, ХВП (4), 2018, 29 - 33
ДокладGlushkova V, I Obreshkov, Terzieva V, Sensory evaluation of cakes with non-traditional flours, 80 Міжнародна Наукова Конференція Молодих Учених, Аспірантів і Студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2014, 232 - 233
ДокладObreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological Properties of Pumpkin Fruit Puree Emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 2015, 48 - 51
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is.2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
ДокладХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Подходът Шест сигма – основен инструмент на реинженеринговата система, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, Алексиева Йор., Василева, Е., Интегрална система за управление на туристическата индустрия в България, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 10, 2008
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг, ISBN 1311-9192,СУ в България, П., Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007г.; 6 стр., 2007
ДокладХаджиев БИ, Комплекс от реинженерингови модели за развитие на бизнес дейността в региона, НПФ/2006 « Икономически модели за развитие на бизнес дейността в региона» ISBN 1311-9192,СУБ-П., 2006; 5 стр., 2006
ДокладХаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018

Страница 26 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив