Забравена парола

Страница 27 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
ДокладХаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингови структури и модели за икономическа оценка, Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ ISBN 0477-0250,, 23.10.09,., 2009
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Algorithme de produit logiciel de réingénierie, ISBN 0477-0250 UHT, 2009.,, 2009
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг-основен фактор за развитие на българската хранителна индустрия в условията на глобализация на икономиката, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Реинженеринговите иновации за ускорено развитие на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Някои съвременни автоматизирани информационни системи за подпомагане на бизнеса, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008., 6 стр., 2008
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг на фирмите от хранителната промишленост, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив, 19-20 октомври, 2007
ДокладХаджиев БИ, Ст. Дичев, Съвременни системи за бизнес подпомагане, ISBN 0477-0250, Научна конференция с международно участие” Хранителна наука, техника и технологии” УХТ, Пловдив 19-20 октомври, 2007
ДокладХаджиев БИ, Реинженеринг на фирмите от хранителната промишленост през призмата на изискванията на ЕС, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006” УХТ, Пловдив, ISBN 0477-0250, 27-28 октомври 2006, 6 стр., 2006
ДокладХаджиев БИ, Възможности за повишаване икономическата ефективност на българските предприятия, Сборник доклади на СУБ, ISBN 1311-9192, 32 ст.стр., 2012
ДокладPetkova D, Popova A, Mihaylova DS, Grains –base of human nutrition, SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, 65 (1), 2018, ISSN 2535-1311, 133 - 140
ДокладTerziyski GP, SD. Lekova, Modeling and simulation of the process dynamic of acetic acid fermentation, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, LXV (1), 2018, ISSN 2535-1311, 245 - 251
ДокладT. Petrova, Z. Manev, I. Bakalov, N. Petkova, Kr. Ivanova, M. Ruskova, N. Penov, Structural-mechanical characteristics of fruit jam enriched with fibers, AIP Conference Proceedings, 2075 (160034), 2019, ISSN 978-0-7354-1803-5, 160034 - 16003411
ДокладToshkov NG, AT Simitchiev, IN Panchev, VB Nenov, Density and expansion index of extrudates from corn semolina flavored with cocoa shells, Scientific works of University of Food Technologies, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 270 - 276
ДокладKodinova SD, MA Dushkova, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, KT Dinkov, Effect of working temperature on the flux during ultrafiltration of whey from Kashkaval, Scientific Works of University of Food Technology, 65 (1), 2018, ISSN 2535-1311, 232 - 237
ДокладDinkov, K.T., MA Dushkova, Применение баромембранных методов для улучшения технологических процессов в молочной промышлености., Матералы XII Международная научно-техническая конференция “Техника и технология пищевых производств, Беларус., 1, 2018, ISSN 978-985-572-014-1, 8 - 16
ДокладMinkov LB, PG Petrova, IO Obreshkov, Traditional cuisine of Lom as part of the cultural heritage, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 211 - 213
ДокладГосподинов ДН, Стефанов СВ, В Хаджийски, Минчева М, Изследване влиянието на влажността и геометричните параметри на опаковки от вълнообразен картон върху устойчивостта на вертикално натоварване, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 31 - 36
ДокладГосподинов ДН, С Дишлиев, М Янев, Приложение на нано технологии и нано материали в хранително-вкусовата промишленост, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 37 - 41
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Д Донева, Д Авджийски, Изменение на механичните характеристики на високоеластични материали използвани в хранителното машиностроене при стареене, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 42 - 46
ДокладВМ Хаджийски, Господинов Д, Стефанов С, Д Нихтянов, Геометрични характеристики на повърхнини получени в процеса на водно рязане, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 47 - 51
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Д Нихтянов, Адитивни методи за производство на метални изделия, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, 2018, ISSN 2367- 8569, 38 - 42
ДокладHadjiev BI, Nikolova-Alexieva VL, Bachvarova I, Creating the conditions for broadband business entrepreneurship to ensure lasting success for the bulgarian society, Ikonomicheski Izsledvania, 27 (5), 2018, 92 - 1051
ДокладHadjiev B, Bachvarova I, Kulova I, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, 65 (1), 2018, ISSN 1313-731Х
ДокладAvradaliev LZ, IO Obreshkov, Transport connectivity and accessibility to the cultural heritage of Smolyan Municipality, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 272 - 274
ДокладПържанова АБ, Н. Петкова, ИН Василева, Й. Алексиева, Иванова Сн., Определяне на полифеноли и антиоксиданти на екстракти от Onopordum acanthium L. (магарешки бодил) с цел влагане в хранителни продукти, Сборник с доклади, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2019 пролет, Дом на науката и техниката - Пловдив, 30-31 май 2019, 2019, ISSN 2367 - 8569, 56 - 65
ДокладАнгелова ЕА, Н. Петкова, Определяне на биологично активни вещества в екстракти от седем лечебни растения, Сборник с доклади, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2019 пролет, Дом на науката и техниката - Пловдив, 30-31 май 2019, 2019, ISSN 2367 - 8569, 66 - 71
ДокладVidolova GB, IO Obreshkov, The European capital of culture Plovdiv as culinary dessert, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 279 - 283
ДокладAtanassova MI, IO Obreshkov, Attractiveness of Shumen as destination for tourism, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 274 - 277
ДокладKostova DK, IO Obreshkov, Traditional family cuisine of Topolovgrad and Haskovo as part of the cultural heritage, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 143 - 147
ДокладBosakova-Ardenska A, Danev A, An Algorithm for Histogram Median Thresholding, ACM International Conference Proceeding Series, ISBN: 978-1-4503-6425-6, 2018, 62 - 6711
ДокладBosakova-Ardenska A, Danev A, HT Andreeva, E Dimitrova, Bread porosity evaluation by histogram analysis, ACM International Conference Proceeding Series, ISBN: 978-1-4503-6425-6, 2018, 68 - 7211
ДокладNankov K., DD Tsankova, GP. Terziyski, UV-VIS Spectroscopy and Neural Networks in Distinguishing Different Types of Honey, IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, 2019, ISSN 978-86-7672-324-9, 86 - 93
ДокладNankov K, DD Tsankova, GP. Terziyski, UV-VIS Spectroscopy and Neural Networks in Distinguishing Different Types of Honey, IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019), 2019, ISSN 978-86-7672-324-9, 86 - 93
ДокладAtanasov D, M Georgieva, I Kiryakov, V Rulev, Basic geometric and physical parameters of pumpkin seeds, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal, 595 (1), 2019, ISSN 1757-899X1
ДокладKiryakov I, M Georgieva, D Atanasov, Equilibrium moisture content of pumpkin seeds, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal, 595 (1), 2019, ISSN 1757-899X1
ДокладGeorgieva M, PR Raynov, D Atanasov, I Tashev, Analytical and numerical investigation of heat exchange in fin-tube refrigerating heat exchanger, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal, 595 (1), 2019, ISSN 1757-899X1
ДокладMihaylova DS, R Vrancheva, Popova A, Phytochemical profile and in vitro antioxidant activity of Centaurium erythraea RAFN, Bulgarian Chemical Communications, 51 (А), 2019, 95 - 1001
ДокладNikolov SN, VD Zlatanov, DYNAMICS OF A HAMILTONIAN SYSTEM WITH FOUR DEGREES OF FREEDOM, Mechanics Transport Communications - Academic journal, 17 (3), 2019, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), VII-1 - Vii-6
ДокладВълчев, С.Е., Минчев, М.С., Арнаудов, М.Н, Климатична инсталация на директно изпарение с рекуперативен топлообменен апарат, Научни трудове на Съюз на учените Пловдив Серия В Техника и технологии, XVII, 2019, ISSN 1311-9419, 14 - 17
ДокладValchev, S.E., Nenov, N.S., Georgiev, V.J., Determination of coefficient of performance of mechanical vapour recompression heat pump, E3S Web of Conferences 112 - TE-RE-RD Conference 2019, 01013 (https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911201013), 20191
ДокладVuchev AS, TG Grigorova, IP Maradzhiev, A Unified Analysis of LLC Resonant DC/DC Converter with Capacitive Output Filter, X National Conference with International Participation ELECTRONICA 2019, 16-17 May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-3622-6, 163 - 1661
ДокладGrigorova TG, AS Vuchev, IP Maradzhiev, Output and Control Characteristics of an LLC Resonant DC/DC Converter, X National Conference with International Participation ELECTRONICA 2019, 16-17 May 2019, Sofia, Bulgaria, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-3622-6, 155 - 1581
ДокладVuchev AS, TG Grigorova, IP Maradzhiev, Investigation of an LLC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Part I - Load Characteristics, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12-14 September 2019, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-2574-9, 1 - 41
ДокладGrigorova TG, AS Vuchev, IP Maradzhiev, Investigation of an LLC resonant DC/DC converter with a capacitive output filter, Part II – Design Considerations, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12-14 September 2019, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2019, ISSN ISBN 978-1-7281-2574-9, 1 - 41
ДокладВучев АС, Изследване и проектиране на последователно резонансен DC-DC преобразувател при фазово управление, Международна научна конференция УНИТЕХ’19 – Габрово, 15-16 Ноември 2019, Габрово, Сборник доклади, Том I, 2019, ISSN 1313-230X, I-171 - I-176
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, Ш Абжанова, Влияние на вида на мариноване върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 237 - 241

Страница 27 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив