Забравена парола

Страница 27 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване на хранително покритие съдържащо карбоксиметилцелулоза като фактор за удължаване трайността на диетичен пандишпанов блат без захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 373 - 378
СтатияBaeva MR, VV Terzieva, IN Panchev, Structural development of sucrose-sweetened and sucrose-free sponge cakes during baking, Food/Nahrung, 47 (3), 2003, ISSN 0027-769Х, 154 - 16011
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
СтатияБаева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване влиянието на хранителен филм съдържащ ксантан върху преснотата на пандишпанов блат без захар, «Храни, здраве, дълголетие - 2002» - Научна конференция с международно участие - Смолян, Научни трудове на ВИХВП, 48 (1), 2002, ISSN 0477-0250, 101 - 111
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Я Янев, Нетрадиционни сладкарски изделия, «40 години Колеж - Сливен» - Юбилейна научна конференция - Сливен, Сборник доклади, 2, 2001, ISSN 954-90907-2-8, 246 - 249
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
СтатияBaeva MR, IN Panchev, VV Terzieva, Comparative study of texture of normal and energy reduced sponge cakes, Food/Nahrung, 44 (4), 2000, ISSN 0027-769Х, 242 - 24611
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Сравнителни сензорни характеристики на сладкарски изделия с аспартам, Юбилейна научна сесия – Съюз на учените в България, Пловдив, Сборник с резюметата и докладите, 1, 1998, 421 - 424
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Физични и сензорни характеристики на диетични пандишпанови блатове с аспартам, Хранителна наука и технологии (1-6), 1998, ISSN 310-8646, 7 - 10
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, СМ Марков, Влияние на захарта върху клейстеризацията на скорбялата в бисквитени (пандишпанови) теста, Хранителна наука и технологии (4-6), 1997, ISSN 310-8646, 16 - 18
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, М.Илчева, Възможности и перспективи за развитие на голф туризъм в България., Списание за наука - Ново Знание, издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Януари – Март 2013, 1 (2), 2013, 343 - 353
СтатияGitsov I, A Simonyan, L Wang, , S Tanenbaum, D Kiemle, Polymer-Assisted Biocatalysis: Unprecedented Enzymatic Oxidation of Fullerene in Aqueous Medium, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50, 2012, ISSN 0887624X, 119 - 1261
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, Г.Т. Сомов, Methodology of conducting a cultural educational tour in the Eastern Rhodopes., Списание за наука - Ново Знание, издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Януари – Март 2013, 1 (2), 2013, 317 - 329
СтатияYemendzhiev H, N Peneva, P Zlateva, , Z Alexieva, Growth of Trametes versicolor in nitro and hydroxyl phenol derivatives, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26, 2012, ISSN 13102818, 2726 - 27301
СтатияСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Проучване влиянието на природни антиоксиданти върху топлинно обработени растителни мазнини, списание „ Хранителна промишленост”, 4 (3), 2013, 33 - 37
СтатияGochev V, Z .Velkova, M. Stoytcheva, H. Yemendzhiev, Z. Aleksieva, , Biosorption of Cu(II) from aqueous solutions by immobilized mycelium of Trametes versicolor, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26 (6), 2012, ISSN 13102818, 3365 - 33701
СтатияGochev G, G Montero, G Kostov, L Toscano, M Stoicheva, , A Georgieva, Nutritive medium engineering enhanced production of extracelular lipase by Trichoderma longibrachiatum, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26 (2), 2012, ISSN 13102818, 2875 - 28821
СтатияMadireddi N, DK Daniel, V Sankar, , Effect of carbon dioxide on the rheological behavior of submerged cultures of Chlorella minutissima in stirred tank reactors, Engineering in life sciences, 12 (5), 2012, ISSN 16180240, 529 - 5331
СтатияАндреева ХТ, Катранджиев Н., Определяне качествените характеристики на хранителни продукти по морфологични показатели в програмната среда MatLab, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 680 - 684
СтатияЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЖ Николов, Изменение на фенолните съединения в бели и червени вина, обработени с различни бистрещи средства. Част I - Бели вина, Лозарство и винарство (5), 2014, 22 - 29
СтатияИв.Шопова, Сн.Иванова, Study on opportunities for hotel service improvement, Иновации в технологиях и образовании, Сборникстатей,Белово, Велико – Тырново, 2, 2014, 139 - 143
СтатияНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Изменение на фенолните съединения в бели и червени вина, обработени с различни бистрещи средства. Част II - Червени вина, Лозарство и винарство (6), 2014, 22 - 29
СтатияИВ.Иванова, ГЙ.Иванов, ВТ.Шиков, Сн.Иванова, Study the opportunities for the development of local bulgarian traditional cuisine,, Food Technology, 18 (2), 2014, 43 - 531
СтатияСн. Иванова, Ив.Иванова, Проучване и маркетингов анализ на възможностите за развитие на културно – исторически туризъм в Созопол, Eastern Academic Journal, March, 2015, 3, 2015, 36 - 42
СтатияСн. Иванова, Т.Гергинова, Г.Т. Сомов, Анализ на стратегическият маркетингов подход при позиционирането на Пловдив като туристическа дестинация, Eastern Academic Journal,, 2, 2015, ISSN ISSN: 2367 – 7384, 10 - 34
СтатияКонстантинова С, А Конарев, Марж и оборот в индустрията на България, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 159 - 164
СтатияКонарев А, Константинова С, Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", X, 2013, ISSN 1313-8472, 5 - 13
СтатияКонстантинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
СтатияПерифанова-Немска М, Стеролов състав на памучни масла от семена на български сортове памук, Journal of Food and packaging, 3, 2013, 223 - 226
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, PGeorgieva, DBoyadzhiev, Identification of vegetable oil adulterants in sunflower oil through discriminant analysis of colorimetric parameters, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (3), 2013, 508 - 512
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, I Stoilova, D Blazheva, Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4), 2014, ISSN 13100351, 839 - 8421
СтатияMarinova P, M Marinov, Y Feodorova, M Kazakova, A Slavchev, D Blazheva, V Sarafian, I Nikolova, N Stoyanov, Synthesis, characterization, in vitro antiproliferative and antimicrobial study of 3-methyl-(9'-fluorene)-spiro-5-(2,4-dithiohydantoin), Science and Technologies – Medicine, 4 (1), 2014, ISSN 1314-4111, 112 - 117
СтатияХристова ИН, АИ Кръстанов, Актиномицети, продуциращи протеази, Хранителна наука, техника и технологии. Научна конференция с международно участие. Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 557 - 562
СтатияMarinova P, M Marinov, M Kazakova, Y Feodorova, A Slavchev, D Blazheva, D Georgiev, P Penchev, V Sarafian, N Stoyanov, Study on the synthesis, characterization and bioactivities of 3-methyl-9'-fluorenespiro-5-hydantoin, Acta Chimica Slovenica, 63 (1), 2016, ISSN 1318-0207, 26 - 3211
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
СтатияПерифанова-Немска М, ПГеоргиева, ДБояджиев, Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Наукови праци,Одеска Академия Харчових наук, 2 (44), 2013, 77 - 81
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, I Yanakieva, M Kratchanova, Conversion of sucrose into palatinose in a batch and continuous processes by immobilized Serratia plymuthica cells, Enzyme and Microbial Technology, 39 (6), 2006, ISSN 01410229, 1306 - 131211
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, V Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42 (12), 2007, ISSN 13595113, 1655 - 165911
СтатияHristova IN, A Gushterova, D Paskaleva, AI Krastanov, Study of the effect of temperature and time of cultivation of thermophilic actinomycete isolate 11a on the protease production, Food Science, Engineering and technologies, Scientific works of UFT, 59, 2012, 563 - 566
СтатияHristova IN, PP Nedelcheva, A Gushterova, D Paskaleva, , Isolation of thermophilic actinomycetes producers of thermostable proteases, Microbes in Applied Research: Current Advances and Challenges ed. A. Mendez- Vilas, 2012, 423 - 4261
СтатияOgnyanov M, I Yanakieva, M Nikolova, , V Kussovsky, M Kratchanova, Enzymatic production of biologically active fractions of pectic polysaccharide from leek, Nutrition science between discussions and evidences , ed. Bojidar Popov, 2012, 148 - 153
СтатияKrastanov AI, Z Alexieva, H Yemendzhiev, Microbial degradation of phenol and phenolic derivatives, Engineering in life sciences, 13, 2013, ISSN 16180240, 76 - 871

Страница 27 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив