Забравена парола

Страница 27 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджииски ВМ, СВ Стефанов, НН Арабаджиева, Изследване на значимовлияещи фактори върху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенски университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
СтатияДерекювлиев Т Й, Наречието – синтезиращ тип дума, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, том I. Пловдив, 2015, 2015
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
ДокладКунчева М, П. Денев, С. Димитрова, Л. Луканов, Модифицированные растительные полисакариды, Дендрарию дальневосточногонии лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 219 - 221
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ДС Танева, Деконтаминирующии эффект при производстве соков прямого отжима и осветленных соков из аронии, загрязненной пестицидами, Науковi працi, ОНХТ, Одеса, 34 (2), 2008, 17 - 21
ДокладПашамов EР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на локум с орехи, стафиди и какова глазура, Сборник статей, 1, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 148 - 152
СтатияBankov ND, AS Vuchev, SA Vuchev, An Analysis of a Bidirectional Series Resonant DC/DC Converter, Annual Journal of Electronics, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 228 - 231
ДокладЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Международен енологичен семинар-Приморско, 2010
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, Kовалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 189 - 192
СтатияБинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
СтатияЙовчев Г., М. Ангелов, Д. Стоева, Приложение на класически (стандартен) и нов алтернативен методи за третиране и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ – Пловдив., Спорт и наука, Година LIV (4), 2010, 104 - 107
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Основни технологични процеси при производства на кафе и влиянието върху човешкия организъм като напитка., Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 09 и 10 юни 2016 година,, 2016, ISSN ISSN 2367- 9530, 304 - 311
МонографияХаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
СтатияKomitov, G., V. Rasheva,, I. Binev, Determining the expenses for heating of a residential building using different energy sources, The XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 595 (2019) (012046), 20191
ДокладДенев П., НД Менков, И Панчев, Сорбционные изотермы гидроколоидов полисахаридного строение., Дендрарию дальневосточного лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 228 - 231
СтатияДинков КТ, МА Душкова, ЦВ Прокопов, Детоксикация на бистър ябълков сок от пестициди чрез ензимна обработка и ултрафилтрация, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 579 - 584
ДокладВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63
СтатияГогова Цв, А Вангелов, Н Джалева, Изследване на продължителността на дефростация и окончателна ферментация на замрезено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 47 - 52
СтатияИванова В., С Гавраилов, Н Делчев, Приложение на циклодекстрини за извличане на холестерол от яйчен жълтък, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 193 - 196
СтатияDishliev S, G Mishev, Research the wear intensity of PVD coatings on steel 100Cr6, 2012
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Проучване етапите и термичните режими на изпичане на кафето и влиянието им върху крайният продукт, Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 2016, ISSN 2367- 9530, 312 - 318
СтатияДерекювлиев Т Й, Релемни и арелемни думи, Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ., 2015
СтатияHadjikinova, R., R. Mihov, D. Hrusavov, K. Nikovska, M. Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, IJRAS, 3 (1), 2016, ISSN 2343 – 3997, 41 - 43
МонографияХаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
СтатияRasheva, V., V. Kamburova, M. Velikanov., Results from an Energy Audit of a Joint-stock Company “Medica AD”, 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin, Romania, 31 May - 02 June 2018, Proceedings,, 2018, ISSN ISSN 2359 – 7941, ISSN-L 2359 – 7941, 129 - 134
СтатияКунчева М., В. Иванова, М. Тодорова, П. Денев, Приложение на амидиран пектин и метилов естер на алгиновата киселина за имобилизация на алфа-амилази от търговски препарати., Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 147 - 150
СтатияStoilova I, J Wanner, L Jirovetz, D Trifonova, L Krastev, A Stoyanova, A Krastanov, Chemical composition and antioxidant properties of juniper berry (Juniperus communis L.) essential Oil, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (2), 2014, 780 - 7841
СтатияChochkov RM, VM Chonova, GT Dobrev, GI Karadzhov, Investigation of some properties of wheat flour/ dough with Bacillus Subtilis endoxylanase, Forum Ware International, 2, 2013, ISSN 1810-7028, 12 - 16
ДокладВладимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
ДокладBankov ND, YK Madankov, AS Vuchev, Control Characteristics of High-Voltage Resonant DC/DC Converter, XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies “ICEST 2014”, Serbia, Nis, 2, 2014, ISSN 978-86-6125-032-3, 471 - 474
СтатияЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Лозарство и винарство, 59 (2), 2011, 23 - 27
Уч. пособиеIvanova V., Base theorique sur les travaux pratiques en microbiologie, Университетско издателство „ П. Хилендарски“, 2014, ISBN 978-954-423-932-9
СтатияVlahova-Vangelova DB, KP Vassilev, SG Dragoev, , PS Drgoeva, Functional and morphological changes in poultry fillets during acid marinating with sodium lactate, Proc. 59 ICoMST, Izmir, Turkey, Poster S6B-1, 2013
ДокладИванова Сн., Т.Коемджиева, ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ., Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство» Материалы II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 года Воронеж, 2016, 25 - 30
СтатияДерекювлиев Т Й, Лингвистичната триада местоимение-наречие-местоименно наречие, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVII. International conference of young scientists 11 - 13 June 2015. Plovdiv, 2015
МонографияХаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
СтатияBinev I, Кр. Иванов, В. Рашева,, Г. Комитов, Ю. Вълчев, Хидродинамика на кожухотръбен топлообменен апарат, Сборник доклади от Международна научна конференция „Техника, технологии, образование” - ICTTE 2017, Тракийски университет Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, 19-20 октомври, 2017, (available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/), 2017, ISSN ISSN 1314-9474, 318 - 322
СтатияИванова В., М. Кунчева, Н. Атанасова, П. Денев, Имобилизиране на циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди, Сборник материали от VІІІ Национална конференция с международно участие “Природни науки”, ХХ (В2), 2010, 52 - 62
ДокладProkopov TV, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Curriculum for master of science degree for consumer protection in foods, The Consumer Citizenship Network Conference Proceedings “Building Bridges”, Hogskolen I Hedmark Oppdragsrapport, 2, 2008, 201 - 207
ДокладВладимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, ДС Спиров, Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311- 896X, 569 - 576
ДокладИванова П, БВ Бозаджиев, Л Колева, И Пищийски, Характеристика на слънчогледови суровини като източник за получаване на белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 59, 2012, ISSN 1314-7102, 128 - 132
СтатияTasheva S, Energy efficiency for distillations. 2. Processing of salvia (Salvia sclarea L.), 2 (42), 2012, 448 - 452
СтатияДишлиев С, Изследване на трибологичните характеристики на покрития върху стомана 100Cr6, 2012
СтатияИванова Сн., Н.Качаков, ANALYSIS OF ADDITIVES AND THEIR IMPORTANCE TO READY CULINARY PRODUCTS., Сборник материалов III Международной научно-технической конференции (заочная). «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»., 2016, ISSN УДК 544 Воровеж., 547 - 551
СтатияДерекювлиев Т Й, Към relativum generale (дето/дека) в българските диалекти. (Произход и същност)., Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015
СтатияDimov M, S.Tasheva, K. Dobreva, A Stoyanova, THE THERMODYNAMIC DIAGRAMS FOR PHASE EQUILIBRIUM OF SYSTEMS ESSENTIAL OIL OF DILL – WATER AND DETERMINATION OF HEIGHT FOR COHOBATION COLUMN, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 6 (1), 2018, ISSN 1314-8796, 40 - 44
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
СтатияValtchev G. I., V. D. Rasheva, N. G. Kalojanov, S. Tz. Tasheva, , Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for University of Food Technologies, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17 – 20, 2017 SIMTERM, Proceedings, University of Nish, 2017, (available at: http://simterm.masfak.ni.ac.rs/index-en.html), 2017, ISSN ISBN 978-86-6055-098-1, 31 - 38
СтатияVlahova V., I. Slavov, Denev P., Preliminary study on the use of edible covers for apples, Ecology. Scientific Articles, 2, 2007, 302 - 311
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на връзките между ISO 14001 и системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятията от хранителната индустрия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LII (2), 2005, 398 - 401

Страница 27 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив