Забравена парола

Страница 29 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладMomchilova MM, T Petrova, DN Gradinarska, DG Yordanov, Effect of different sterilization modes upon the quality characteristics of low-fat meat pâtés, In Proceedings of 3rd International Conference on Biosystems and Food Engineering in Budapest, Hungary (on 4th December, 2019). (ISBN 978-963-269-878-6)., 2019
ДокладБарбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
МонографияProkopov TV, SS Tanchev, Methods of food preservation, In: McElhatton, A. and Marshall, R. (Eds.). Food Safety: A Practical and Case Study Approach, Springer Science + Business Media LLC, New York, USA, Chapter 1, 2007, ISBN 978-0-387-33509-4, 3 - 251
МонографияVrancheva R, N. Petkova, I Ivanov, Plant in vitro systems as sources of food ingredients and additives, Springer International Publishing AG 2017, Bioprocessing of Plant In Vitro Systems, Reference Series in Phytochemistry (DOI: 10.1007/978-3-319-32004-5_9-1 ·), 2017, ISBN 978-3-319-32004-5 (Print) 978-3-319-32004-5 (Online), 1 - 3211
МонографияMilev M, A. Tagliani, Quantitative methods for pricing options with exotic characteristics and under non-standard hypotheses, Eudaimonia Production Ltd., 79 Rakovski Street, Sofia 1000, 2012, ISBN 978-954-92924-1-1
МонографияDrachev D, V Popova, V Nikolova, Chapter 3. Quality of flue-cured Virginia tobacco varieties with market representativeness in Bulgaria. Sustainable economic development of regions: Monograph, Ed by L Schlossman, “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 6, 2015, ISBN 3-903063-34-7, 32 - 55
МонографияПрокопов ЦВ, Изследване върху приложението на ензимни препарати при преработката на растителни суровини, Дисертация, ВИХВП-Пловдив, 2000
МонографияBeshkova D, A Pavlov, I Hristova, T Teneva-Angelova, Lactic Acid Bacteria – From Nature through Food to Health. Progress of biotechnology in food industry, Handbook of Food Bioengineering (MULTI VOLUME SET), ELSEVIER, Chapter in: Volume 14., 2016, ISBN 97801281137211
МонографияОбрешков ИО, Терзиева ВВ, Стокознание и експертиза на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0249-7
МонографияОбрешков ИО, Проучване върху функционалните свойства на натурални продукти с цел създаване на хранителни емулсии. Дисертация за ОНС “доктор”, УХТ, Пловдив, 2011
МонографияНесторова ПИ, Малкото изречение, Блаком, 2015, ISBN 978-619-7010-42-8
МонографияAlexieva I, M Baeva, M Dimitrova, I Obreshkov, A Popova, Sustainable exploitation of bioactive components from the black sea area traditional foods, BaSeFood, 2012
МонографияDenkova R, V Yanakieva, Z Denkova, D Blazheva, Antimicrobial activity of probiotic lactobacilli, bifidobacteria and propionic acid bacteria, isolated from different sources, In (A. Méndez-Vilas ed.). Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education, Formatex, 2013, ISBN 978-84-942134-0-3, 853 - 864
МонографияBachvarov SN, VD Zlatanov, Kinematics of the most general motion of a rigid body, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, ISBN 978-3-659-71542-6
МонографияБъчваров СН, СГ Николов, ВД Златанов, Механика ІІІ част /Аналитична механика/, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2016, ISBN 978-954-517-248-9
МонографияShopska VN, RS Denkova, GA Kostov, Beer production with encapsulated yeast cells, Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, Beer: Production, Consumption and Health Effects, 2016, ISBN 978-1-63485-715-4, 27 - 1001
МонографияDenkova RS, B Goranov, ZR Denkova, D Teneva, GA Kostov, Enhancing yogurt health benefits: Development of starters for dairy and non-dairy yogurt, Functional Foods: Sources, Health Effects and Future Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, 2017, ISBN 978-1-53610-477-6, 221 - 282
МонографияDenkova RS, GA Kostov, ZR Denkova, Functional bread: development of sourdough starters to improve bread quality, Functional Foods: Sources, Health Effects and Future Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, 2017, ISBN 978-1-53610-477-6, 43 - 120
МонографияKrastanov AI, ZR Denkova, Development of New Products: Probiotics and Probiotic Foods, Probiotics, Prof. Everlon Rigobelo (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/47827, 2012
МонографияВуцова АХ, Влияние на европейските инструменти върху институционалното развитие на системата на висшето образование и науката, Звезди АД, 2014
МонографияПетрова Ив., Хигиена в обектите за хранене, Кота, 2016, ISBN 978-954-305-421-3, 1 - 120
МонографияКонстантинова С, Планиране на дейността на фирмата., Издателство КСИ, 2017, ISBN 978-954-2942-26-9
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., "Жанет-45" (трето преработено и допълнено издание), 2015, ISBN 978-619-186-107-1
МонографияКонарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество., КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., „Жанет 45” (второ преработено и допълнено издание), 2013, ISBN 978-954-92776-6-1
МонографияЙорданова-Динова П., Динамика на икономическата рентабилност на млекопреработвателни предприятия, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0283-1, 1 - 122
МонографияЧобанова ДВ, Енология - Част I, УХТ, 2012
МонографияЧобанова ДВ, Енология - Част II, УХТ, 2016
МонографияАбрашева ПХ, КГ Бамбалов, АД Георгиев, Лозарство и винарство, Матком София, 2008, ISBN 978-954-9930-50-4
МонографияIlieva F, V Dimovska, H Spasov, Isolation of wine yeasts from Tikves region for wine-making, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, ISBN 978-3-659-76294-911
МонографияDjurkov TG, Лазаров ЛВ, Heat and mass transfer research on the drying of cut tobacco in a rotating-pulsed fluidized bed dryer, Proceedings of the 2016 International Conference “Advanced Technology & Sustainable Development”, 2016, ISBN 978-604-920-040-3, 494 - 500
МонографияИванов И, Трайността-конкурентен фактор в производствената дейност на предприятията от хранителната индустрия, МАКРОС, 2017, ISBN 978-954-561-427-9
МонографияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, Съдържание на кофеин в безалкохолни напитки от българския пазар, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0271-8
МонографияПанчева ТП, Автореферат на дисертация на тема „Измерения за гъвкавост на пазара на труда: България в сравнителен контекст със страните от ЕС“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 3. Социални, стопански и правни науки; Пловдив, 2014
МонографияКонстантинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
МонографияКонстантинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
МонографияХаджиев БИ, ВН. Алексиева, Стратегически и оперативен мениджмънт, УХТ, Пловдив, ISBN 978-954-24-0189-6 (от 1 до 14 теми от общо 16 са разработени от проф. Хаджиев с над 180 ст. страници)-участие над 84% от 214стр;, 2012, ISBN 978-954-24-0189-6
МонографияХаджиев БИ, К. Луканов, Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878-2016), ИМН П., 2017, ISBN 978 -954-317-190-3 –33
МонографияОбрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
МонографияPavlov A, Thomas Bley, Bioprocessing of plant in vitro systems, Springer Nature, 2018, ISBN ISBN:978-3-319-54599-8
МонографияVasil Georgiev, A Pavlov, Salvia biotechnology, Sprinfer Nature, 2018, ISBN ISBN: 978-3-319-73899-41
МонографияVasil Georgiev, A Pavlov, Alkaloids – Alternatives in Synthesis, Modification and Application, In Tech Open, 2017, ISBN ISBN: 978-953-51-3392
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
МонографияХаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
МонографияХаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
МонографияХаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
МонографияХаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
МонографияХаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009

Страница 29 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив