Забравена парола

Страница 29 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияRasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, M. Velikanov, Energy Efficiency Audit of a Company Producing Faience and Floor Tiles and Sanitary Products, 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2016, Golden Sands - Bulgaria, 2 - 4 june, Proceedings 2016, (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-of-TE-RE-RD-2016.pdf), 2016, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 125 - 130
СтатияVlahova V., П. Денев, K. Kolev, Study on the use of edible covers upon peaches, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563, 575 - 589
СтатияTaneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the meat processing industry, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 100 - 103
СтатияTaneva DS, VD Rasheva, GI Valchev, TV Prokopov, Investigation of spray drying process of birch extract, Научно-производствены журнал “Пищевая наука и технология”, Одеська Нацiональна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, 2 (11), 2010, 78 - 80
ДокладVladimirov PY, DM Markova, , Influence of equivalent circuit parameters of the induction machine on its energy characteristics., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 31 - 37
Уч. пособиеБанков НД, Теоретична електротехника - I част, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0263-3
СтатияКараджов ГИ, ВМ Чонова, Цв Гогова, Сензорна оценка на обогатени с витамини А, С и Е маслени кремове, Научни трудове УХТ (2), 2006, 107 - 113
СтатияТашева С, З Ходжева, В Рашева, Г Вълчев, БХ Миленков, Изследване на хидродинамиката на топлообменник с плаваща глава., Топлотехника, 4 (2), 2013, 11 - 15
СтатияVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, Morphological changes in m. Longissimus dorsi during acid marinating with sodium lactate, Agricultural Sciences, 5 (14), 2013, 151 - 156
СтатияSanches-Silva A., P. Finglas, L. F. D'Antuono, A. Trichopoulou, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, G. Dubtsov, K. Fedosova, O. Hayran, Z. Kilasonia, H. S. Costa, T. G. Albuquerque, Carotenoids of Traditional Foods from Black Sea Area Countries and their relation with Immune Response, Proceedings of The Nutrition Society, 72 (OCE1), 20131
СтатияДерекювлиев Т Й, Етнолингвистичният профил на говорещия, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016
СтатияTumbarski YD, VB Yanakieva, R Nikolova, G Mineva, I Ivanov, , , APPLICATION OF A BACTERIOCIN ISOLATED FROM BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AS A BIOPRESERVATIVE IN RAW COW’S MILK, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 20 - 25
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
СтатияХоджева З., В. Рашева, Анализ на хидродинамиката на кожухотръбен топлообменен апарат с плаваща глава, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, Серия В. Техника и технологии, Пловдив 2015, том ХII, 2015, ISSN ISSN 1311 – 9419, 130 - 134
СтатияДенев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
ДокладДамянова С, С Ташева, А Колева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. 1. Листья пауловнии, боярышника обыкновенного и боярышника восточного, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан), 2014, 134 - 136
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Изследване работата на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, I, 2011, 64 - 67
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, SR Rachev, Influence of induction machine and mechanism parameters on starting transient processes in case of constant load conditions., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 15 - 23
ДокладИванова П, ГТ Добрев, Л Колева, Фракционен състав на белтъчни изолати от слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 370 - 375
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Effects of nitrogen and carbon sources on the production of inulinase from strain Bacillus sp. SG113, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 68 - 73
МонографияКонарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество., КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
СтатияСтоева Д., Т. Николов, Т. Янев, Изследване КПД на хидроагрегат, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 38 - 41
ДокладТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Сборник доклади от юбилейната научна конференция „Науката, образованието и времето като грижа“, Смолян, 2007, ISSN 978-954-8767-23-1, 210 - 214
СтатияIvanov I, N. Petkova, YD Tumbarski, R Vrancheva, M Stoyanova, LAVENDER WASTE – PROMISING SOURCE OF TRITERPENOIDS AND POLYPHENOLS WITH ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 26 - 32
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
СтатияТашева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Cohobation Column Manufacturing Distillation Water of Medicine Aromatic Raw Materials, V Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию ФГБОУ ВПО „Воронежский государственный университет инженерных технологии”, 2015, ISSN ISSN 2311-6870, 25 - 33
ДокладН. Петкова, М. Тодорова, П. Денев, Синтез и исследование физикохимических свойств ацетата инулина, Первая международная студенческая научно-практическая конференция студенчество в науке - инновационный потенциал будущего, 2013, 306 - 309
СтатияTaneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the food industry, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 393 - 398
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на натурални захарни изделия тип пралини „Nature Line”, Сборник статей, I, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 250 - 252
СтатияКараджов ГИ, Т Николов, ВМ Чонова, Цв Гогова, ГТ Добрев, Влияние на ксиланазни препарати върху някои показатели на брашното и хляба, Научни трудове УХТ, LIII (1), 2006, 113 - 118
СтатияVutsova AH, Лиляна Павлова, Coherence of policies, Икономически алтернативи, 2, 2012
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70
СтатияMishev G, S Dishliev, V Rupetsov, Increase the wear resistance of injection molds using PVD coatings, 2014, ISSN 978-3-943563-10-8
СтатияТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Чуждоезиково обучение, 2, 2008, ISSN 0205-1834, 72 - 76
ДокладДерекювлиев Т Й, Сатурация на субективността, // Доклад, изнесен на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2016“, 21 октомври, 2016
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
СтатияТашева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Height of Cohobation Columns Manufacturing Distillation Water from Grain Raw Materials, АПК России, Челябинск, Научны журнал, 72, 2, 2015, ISSN ISSN 2227-7005, 119 - 124
СтатияКатранджиев Н., НА Шопов, П. Денев, Ал. Гълбулев, On-line регистрационна форма за конференция,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1186 - 1191
ДокладKakalova M, P Merdzhanov, M Stoyanova, A Stoyanova, Obtaining enriched extracts of triterpen compounds. 2. Hawthorn (Crataegus spp.), Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан, 2014, 152 - 154
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Еколого-икономически анализ на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, II, 2011, 38 - 43
Уч. пособиеПашамов Е., Технологични изчисления при преработване на сурова тръстикова захар, Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0275-6
СтатияУзунова ГП, Характеристика на твърд тоалетен сапун, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, 24 - 27
СтатияVutsova AH, Т.Георгиева;Т.Галев;Д чонкова, Impact of 7FP, Innovation BG, 2012
СтатияTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2313-5891, 210 - 214
СтатияТодорова НП, Трудности при превода: филмовите заглавия, Чуждоезиково обучение, 1, 2008, ISSN 0205-1834, 53 - 57
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
СтатияPoirieux M, GA Kostov, RS Denkova, VN Shopska, MG Ivanova, TB Balabanova, RV Vlaseva, Optimization of Conditions for Obtaining Alginate/Olive Oil Capsules for Application in Dairy Industry, Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology, 21 (1), 2017, 11 - 22
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
СтатияTasheva S, I Binev, , Results from an Energy Audit of Municipal Buildings in the Municipality of Sliven, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings 2015, available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf, 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 129 - 134

Страница 29 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив