Забравена парола

Страница 3 от 61

Общо: 3009

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладElenkov VR, TG Djurkov, IA Kiryakov, Drying of solutions in atomized inert particles fluidized bed, 1st Sout-East European Symposium on fluidized beds i energy production, chenical and process engineering and ecology. Ohrid, Republic of Macedonia, 24-27 September, 1997, 219 - 228
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух, Научни трудове на ВИХВП, XLIII (3), 1998, 107 - 112
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Сушене млечнокисела закваска в нискотемпературен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 265 - 268
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Изследване хидродинамиката на струен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 259 - 264
МонографияКонстантинова С, Планиране и финансиране на селския туризъм. Ръководство за мениджъри, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2008, ISBN 978-954-423-444-7
МонографияКонстантинова С, Икономика на туристическото предприятие, Пловдив: Летера, 2011, ISBN 978-984-516-939-7
ДокладKonstantinova S, New Models for Product Planning, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN (print) ISSN 1313-7050, (online) ISSN 1313-3551, (in print)
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth and Total Factor Productivity in the Industrial Companies, Trakia Journal of Sciences, 2017, ISSN (print) 1313-7050, ISSN (online) 1313-3551 (in print)
ДокладПН Чорбаджиев, КИ Вълкова-Йоргова, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, КР Данов, ОП Дворянинова, АВ Соколов, АГ Часовских, Морфологическая характеристика вареных колбас в зависимости от вложенных коллагеновых препаратов, III Международная научно-практическая конференция „Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса“, 2017, ISSN 978-5-00032-263-5, 111 - 117
СтатияTumbarski YD, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AGAINST BOTRYTIS CINEREA IN DIFFERENT CONDITIONS OF CULTIVATION, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 89 - 941
СтатияPetkova N., Y. Tumbarski, I. Ivanov, P. Denev, DESIGN OF INULIN ACETATES WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20 (Suppl. 1), 2017, ISSN 1311-1477, 13 - 171
СтатияDobrev GT, Purification of lipase from Aspergillus carbonarius NRRL369 by ATPS PEG/potassium phosphate, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 2017, 130 - 13611
СтатияVG, Spectrophotometric and thermodynamic study on the co-pigmentation interaction between strawberry anthocyanins and quercetin in model systems, Bulgarian Chemical Communications, 49 (1), 2017, 115 - 12011
СтатияVG, Thermodynamic Description of Ni Based Binary Phase Diagrams, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (10), 2016, 161 - 166
СтатияVG, Thermodynamic and Kinetic Investigation In Copigmentation Reaction Between Strawberry Anthocyanins And Chlorogenic Acid, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (9), 2016, 122 - 127
СтатияVG, Properties of Emulsions Based In Soybean Oil Stabilized By Different Proteins, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 3 (5), 2016, 293 - 297
СтатияVG, Ni–Bi–Zn ternary system investigation using diffusion couples technique, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 52 (1), 2016, 113 - 1181
СтатияVG, Interfacial reactions between solid Ni and liquid Sn–Zn alloys, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 51 (2), 2015, 179 - 1841
СтатияVG, Thermodynamic optimization and phase equilibria in the ternary system Ni–Sn–Zn, Journal of Alloys and Compounds, 609, 2014, 1 - 611
СтатияVG, Тhermochemical and Electron microscope Studies of Fast-cooled Cast Al-Si-Zr Ribbons and Al-Cu-Nd alloys, Manual of University of Shumen, I, 2014, ISSN 1311-834X, 15 - 26
СтатияVG, Comparative analyses of thermodynamic properties assessments, performed by geometric models: application to the Ni–Bi–Zn system, J. Min. Metall. Sect. B-Metallurgy, 49 (3), 2013, 347 - 3521
СтатияVG, Thermodynamic Description of the system Ag–Sn–Zn, Calphad, 43, 2013, 133 - 13811
СтатияVG, Thermodynamic Description of the Cu-Ni-Pb Systems, Central European Journal of Chemistri, 9 (4), 2011, 743 - 74911
СтатияVG, Phase equilibria in the system Sn–Zn–Ni, IJMR: International Journal of Materials Research, 102 (3), 2011, 258 - 26811
СтатияVG, Thermochemical and phase diagram studies of the Sn–Zn–Ni system, Thermochimica Acta, 524 (1-2), 2011, 47 - 5611
СтатияVG, Thermodynamic description of the Cu-Pb-Zn system, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 34, 2010, 377 - 38311
СтатияVG, Comments and reconciliation of the Ni-Bi system thermodynamic reassessments, Cryst. Res.Technology, 44, 2009, 25 - 3011
СтатияVG, On the synthesis of Bi–based precursors for leadfree solders development, Journal of Mining and Metallurgy: B, 46 (1), 2010, 11 - 241
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Равновесна влажност на закваска за кисело мляко, Научни трудове на УХТ, LIII (2), 2006, 178 - 182
ДокладValchev GI, IA Kiryakov, VD Rasheva, Basic geometric and phisical parameters of grape seeds, Научни трудове на УХТ, LIV (3), 2007, ISSN 0477-0250, 350 - 355
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Кинетични зависимости при сушене на гроздови семки в нискотемпературен кипящ слой, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, ГИ Вълчев, ВД Рашева, Опитно определяне на топлофизични характеристики на гроздови семки, Механика на машините. Серия FH: Приложна механика на флуидите, топло и масопренос, XV (6), 2007, ISSN 0861-9727, 19 - 22
ДокладКиряков ИА, НС Ненов, Особености в технологичния процес на получаване на масло от гроздови семки, Научни трудове на УХТ, LVII (2), 2010, ISSN 0477-0250, 533 - 538
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух - аеродинамично изследване и характеристики, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 352 - 356
ДокладДжурков ТД, ИА Киряков, Камерна сушилня за плодове и зеленчуци, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 161 - 165
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 641 - 645
ДокладКиряков ИА, ЯТ Чалъмов, Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой, Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ - София, Филиал Пловдив, XIV (1), 2009, ISSN 1310-271, 635 - 640
ДокладРаичков ГР, МС Минчев, НС Ненов, ИА Киряков, АИ Костов, Математичен модел на инерционните характеристики на воден акумулатор на лабораторна слънчева инсталация, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, 317 - 321
ДокладMinchev MS, E Koleva, IA Kiryakov, ZN Velchev, A Study upon solar radiation intensity in the city of Plovdiv, Scientific conference with international participation "Manufacturing and management in 21st century", Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, II, 2004, 274 - 279
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Механика на машините, XII (5), 2004, ISSN 0861-9727, 14 - 17
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, АИ Ташев, НС Ненов, Теоретично изследване на въздушен слънчев колектор за конвективна сушилня, Сборник доклади на Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Секция Технически и природоматематически науки. ТУ - София, Филиал Пловдив, II, 2007, 76 - 82
СтатияМинчев МС, Е Колева, ИА Киряков, ЗН Велчев, Изследване на интензивността на слънчевата радиация в град Пловдив, Топлотехника за бита, година IX (11), 2004, 4 - 9
ДокладВълчев ГИ, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, ВД Рашева, Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух, Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", Секция "Селскостопански и технически науки", Том I, 1998, 389 - 392
ДокладКиряков ИА, МС Минчев, Изследване ефективността на топлообмена в пластинчат апарат тип "въздух-въздух", Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, Том II, 2003, ISSN 1311-9419, 7 - 12
СтатияКартелов ЯГ, РК Попов, ДК Станков, ИА Киряков, ПП Костадинова, Трансформиране на отпадната радиационна топлина във въздушната среда над производствен агрегат в топла вода за технологични нужди, Хранително-вкусова промишленост (8), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 46
СтатияКиряков ИА, Вълчев ГИ, Рашева ВД, Равновесна влажност на гроздови семки, Хранително-вкусова промишленост (6), 2005, ISSN 1311-0179, 17 - 19
ДокладDanev A., A Bosakova-Ardenska, R. Gabrova, Review of software for agarose gel electrophoresis image analysis, IV Международная студенческая научно-практическа конференция „Студенчество в науке – инновационый потенциал будещего“, Набережые Челны, 2016, 138 - 146
СтатияKomitov GG, VD Rasheva, IG Binev, IA Kiryakov, Inovation technology for using of disposals automobile tyres, Europien Journal of Technical and Natural Sciences (4), 2016, ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23

Страница 3 от 61

Общо: 3009

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив