Забравена парола

Страница 3 от 71

Общо: 3521

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
Уч. пособиеПевичаров П, М Милев, Ръководство за решаване на задачи по Висша математика I, Блаком Пловдив, 2016, ISBN 978-619-7010-47-3, 1 - 80
Уч. пособиеХаджийски В, С Стефанов, В Сукманов, Ю Петрова, И Жданов, Съпротивление на материалите в примери и задачи, Пловдив-Донецк, 2013
Уч. пособиеHadziyski V, Machineknowledge. Mechanical Engineering, УХТ-Пловдив, 2015
Уч. пособиеКръстанов АИ, А Славчев, Разделяне и анализ на биопродукти, Агенция 7Д, 2012
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0155-1, 1 - 156
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2013, ISBN 978-954-0015-2, 1 - 160
Уч. пособиеТосков Г., Пазарно поведение на индустриално предприятие, Университетско издателство "Пайсий Хиленарски", 2014, ISBN 978-954-423-977-0
Уч. пособиеPancheva TP, Human Resource Management for Tourism Services. A teaching manual for foreign students in Tourism subjects, 1st ed., UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2015, ISBN ISBN 978-954-24-0261-9, 1 - 94
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0176-6
Уч. пособиеLuizova-Horeva TH, English for Food Technology and Engineering Students at the UFT, Академично издателство на УХТ - гр. Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0154-4
Уч. пособиеДрачев Д, В Николова, В Попова, Изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн, Агенция 7Д, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9774-34-4
Уч. пособиеДрачев Д, Експертна оценка на тютюна, Агенция 7Д, Пловдив, 2015
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2004, ISBN 954-24-0044-6
Уч. пособиеКостов АИ, ГИ Вълчев, АГ Емануилов, МС Минчев, ВД Рашева, КЯ Видев, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, НС Ненов, СЦ Ташева, Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Второ допълнено издание, 2011, ISBN 978-954-24-0174-2
Уч. пособиеМинчев МС, ИА Киряков, НС Ненов, Ръководство за лабораторни упражнения по сушилна техника, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2007, ISBN 978-954-24-0090-5
Уч. пособиеСтойчев ЖТ, ГП. Терзийски, Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017, ISBN 978-954-24-0294-7, 1 - 80
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг (новата теория-комплексен реинженеринг), УХТ, П., 2013, ISBN 978-954-24-0214-5
Уч. пособиеДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
Уч. пособиеЩерев ИГ, ТМ Додевска, Ръководство по Неорганична химия (стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения), Блаком, 2018, ISBN 978-619-7010-5-2
Уч. пособиеДенев П., Н. Петкова, М. Тодорова, Хранителна химия, Академично издателство при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 978-954-24-0291-6
Уч. пособиеДенев П., АМ Славов, И Иванов, ИН Василева, М. Тодорова, Н. Петкова, А Павлов, Ръководство за упражнения по Основи на кулинарната химия, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0262-6
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на растителни масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2017, ISBN 978-954-24-0296-1
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0307-4
Уч. пособиеЗлатанов ВД, С Атанасова, В Хаджийски, Ръководство за курсова проектиране по Машинни елементи ІІ част /зъбни предавки/, Академично издателство на Аграрен Университет-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-517-269-4
Уч. пособиеСтамов, Ст, Кр. Никовска, Културен туризъм, Кота, 2017, ISBN 978-954-305-446-6, 1 - 204
Уч. пособиеДочев МГ, ДС Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, „Инфовижън” Ловеч, 2017, ISBN 978-619-7442-03-8
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
Уч. пособиеKornelia Choroleeva, Учебно помагало по английски език за хранителни технологии, Част 3: Upper-Intermediate, Holistic Approach to Regional Vocational Sector-based Training No UK/06/B/F/LA-162_538, програма „Леонардо да Винчи”, 2008
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
Уч. пособиеПопова А., Основи на кулинарната технология (ръководство за упражнения), Интелексперт-94, 2019, ISBN 978-619-7220-54-4, 1 - 88
Уч. пособиеТерзийска, М, М Милев, Информационни технологии в статистиката Ръководство за работа в MS Excel, Евдемония Продакшън, 2018
СтатияБанков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
СтатияTsankova DD, SD. Lekova, KT. Nikolova, GP. Terziyski, Vis spectroscopy-based chemometric analysis of honey with respect to discrimination of its botanical origin, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, XIII, 2015, ISSN 1584-2673, 275 - 279
СтатияR Vrancheva, I Ivanov, I Aneva, I Dincheva, A Pavlov, Alkaloid profiles and acetylcholinesterase inhibitory activities of Fumaria species from Bulgaria, Zeitschrift für Naturforschung C, 71 (1-2), 2016, ISSN 0939-5075, 9 - 1411
СтатияVrancheva R, I Ivanov, I Aneva, I Dincheva, I Badjakov, A Pavlov, GC-MS based metabolite profiling of five Bulgarian Fumaria species, Journal of BioScience Biotechnology, 3 (3), 2014, ISSN 1314-6246, 195 - 201
СтатияIvanov I, V Georgiev, A Pavlov, Elicitation of galanthamine biosynthesis by Leucojum aestivum liquid shoot cultures, Journal of plant physiology, 170 (12), 2013, ISSN 0176-1617, 1122 - 112911
СтатияIvanov I, R Vrancheva, A Marchev, N. Petkova, I Aneva, Denev P., V Georgiev, A Pavlov, Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 3 (2), 2014, ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияIvanov I, Polyphenols content and antioxidant activities of Taraxacum officinale FH Wigg (dandelion) leaves, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 6 (4), 2014, ISSN 0975-4873, 889 - 8931

Страница 3 от 71

Общо: 3521

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив