Забравена парола

Страница 30 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й.Н. Алексиева, Проследяване динамиката на окислителните процеси в слънчогледово и маслинено масла при пържене на пилешки шницели., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012 г. Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9 (1), 2012, 387 - 392
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й. Алексиева, Определяне степента на окисление на растителни масла при пържене на картофи., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9, 2012, 381 - 386
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Д.Георгиева, П.Иванова, Матемамтико – статистическое моделирование физико – химических показателей фритюрного жира и дисперсионный анализ показателей фритюрного жира растительного происхождения., Одеська национальна академия, харчових технологии науков, 42 (2), 2012, 403 - 406
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, , Research possibilities for developing an educational excursion in Bulgaria, .Списание за наука “ Ново Знание”, Издание на Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите,, 2 (1), 2012, 84 - 92
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, ГТ.Сомов, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на картофи чрез прилагането на физикохимични методи,, ,Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, 11 (Серия В), 2012, 188 - 193
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., 11 (Серия В), 2012, 184 - 187
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут за селски туризъм в региона на Странджа планина,, Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 180 - 183
ДокладСн. Иванова, ИО Обрешков, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут „ Съединението на България”, Съюз на учените в България, Пловдив,Научни трудове,Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 164 - 168
СтатияBaeva MR, IN Panchev, Investigation the retaining effect of a pectin-containing edible film upon the crumb ageing of dietetic sucrose-free sponge cake, Food Chemistry, 92 (2), 2005, ISSN 0308-8146, 343 - 34811
ДокладГТ.Сомов, Разработване на методика за провеждане на екскурзионна дейност,Хранителна наука, техника и технологии,, , Научна конференция с международно участие, Научни трудове,, Трети (58), 2011, 27 - 34
ДокладСн. Иванова, Цветан Обретенов, Маргарита Кунчева, , Опит за опознаване структурата на меланоидини изолирани от печен телешки шол в моделни условия., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив.Научна конференция с международно участие, Научни трудове, Трети (58), 2011, 20 - 26
СтатияPanchev IN, MR Baeva, SI Lambov, Influence of edible films upon the moisture loss and microstructure of dietetic sucrose-free sponge cakes during storage, Drying Technology, 23 (4), 2005, ISSN 0737-3937, 925 - 94011
СтатияКръстева А, Цв Гогова, Зърненото съкровище на фараоните, Хляб плюс (6), 2003, 37 - 39
СтатияГогова Цв, Историята на кифлата, Хляб (4), 1993, 8 - 10
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
ДокладGogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладKaradzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, Ил.В.Милкова-Томова, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на продукти от месен произход – панирани пилешки шницели чрез физико химични методи,, Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Трети (5), 2011, 38 - 41
СтатияЙочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
СтатияGogova Tzv, Comparative technological characteristics of two primitive wheat ot type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844 - 8577, 49 - 52
ДокладСн. Иванова, Фритюрното пържене и факторите влияещи по време на топлинната обработка на пържените хранителни полуфабрикати ползвани в ресторантите и кетъринга,, Хранителна наука, техника и технологии. Пловдив, 3 (5), 201, 42 - 45
СтатияGogova Tzv, BV Bozadzhiev, DI Hrusavov, Technological Characteristics of Primitive type L. susp. Turanicum, Part I Kamut, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 18448577, 53 - 56
СтатияБаева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ресторантьорство-Управление, организация, технология, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Първи, 2011, ISBN 978-954-24-0185-8, 1 - 479
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху физичните и механичните показатели на диетичен пандишпанов блатов без захар в процес на съхранение, Машиностроене и машинознание, 3, 2007, ISSN 1312-8612, 84 - 87
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba, otrzymanego zamrozonego ciasta wzbogaconego zialomi, Cukiernictwo, piecarstwo, 3, 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
СтатияПетров СтП, ВО Славова, МР Баева, Изследване промяната на специфичната ензимна активност на ензима уреаза при използване на процеса на диафилтрация, «Хранителна наука, техника и технологии - 2007» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 54 (1), 2007, ISSN 0477-0250, 455 - 460
ДокладСн. Иванова, Георги Сомов, Изследване процесите на меланоидинообразуване във фритюрна мазнина при пържене на полуфабрикати от смляно месо, Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни, Четвърти, 2011, 229 - 234
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Zamarozone ciasta. Przechowywanie ciastawzbogaconego ziolami w stanie zamarozonym, Cukiernictwo, piecarstwo, 1-2, 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 11 (Suppl. 1), 2013, ISSN 1313-3551 (online), 578 - 5811
СтатияKrasteva AP, MR Baeva, Tzv Gogova, AG Durakova, BV Bozadzhiev, Flour mixes with herb additives, Научни трудове УХТ, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, AG Durakova, Franchois JA, Developement des melanges farineaux enrechi en cannelle, Научни трудове УХТ, 2, 2011, 469 - 474
ДокладKonstantinova S, Occupancy of the Bulgarian Tourism Facilities in a Crisis Situation, International Scientific and Practical Internet Conference “Actual Problems of Modern Economy Development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 25 - 27
ДокладKonstantinova S, Diversification in tourism, International scientific and practical conference “Actual problems of modern economy development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 93 - 95
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., „Жанет 45” (второ преработено и допълнено издание), 2013, ISBN 978-954-92776-6-1
ДокладКонарев А, Константинова С, Човешките ресурси в триъгълника на знанието и развитието на икономиката на България, Научна конференция: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, Сборник с доклади, 2014, ISSN 978-619-90178-4-5, 20 - 29
СтатияГогова Цв, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, Научни трудове УХТ (1), 2011, 225 - 231
ДокладКонстантинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
СтатияKonstantinova S, Optimization and Balance of Corporate Growth, V International Research and Practice Conference “Science and Education”, Munich, Germany. // Vela Verlag Waldkraiburg, Vol. I, 2014, ISSN 978-3941352-86-5, 111 - 117
СтатияКonarev A, Konstantinova S, Security and Investments in the Industry, Yearbook CEA - Plovdiv, Vol. X, 2014, ISSN 1313–8472, 48 - 59
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
ДокладКонстантинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
ДокладTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus, ІІІ Международная научно-практическая конференция, Воронеж (Россия), 1, 2015, ISSN 2311-6870, 334 - 338
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
СтатияTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2313-5891, 210 - 214
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70

Страница 30 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив