Забравена парола

Страница 30 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
МонографияХаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005
МонографияСтоянова А, А. Балинова-Цветкова, Лавандула. Получаване на етеричномаслени продукти в България, Академично изд. УХТ, 2019, ISBN 978-954-24-0310-4
МонографияСтоянова А, Маслодайна роза. Получаване на ароматични продукти в България, Академично издателство УХТ, Пловдив, 2019, ISBN 978-954-24-0309-8
МонографияТерзийска, М, Интелигентни невронно-размити структури с намалена изчислителна тежест за целите на предсказващото управление, Евдемония Продакшън, 2019
СтатияБанков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
СтатияTsankova DD, SD. Lekova, KT. Nikolova, GP. Terziyski, Vis spectroscopy-based chemometric analysis of honey with respect to discrimination of its botanical origin, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, XIII, 2015, ISSN 1584-2673, 275 - 279
СтатияR Vrancheva, I Ivanov, I Aneva, I Dincheva, A Pavlov, Alkaloid profiles and acetylcholinesterase inhibitory activities of Fumaria species from Bulgaria, Zeitschrift für Naturforschung C, 71 (1-2), 2016, ISSN 0939-5075, 9 - 1411
СтатияVrancheva R, I Ivanov, I Aneva, I Dincheva, I Badjakov, A Pavlov, GC-MS based metabolite profiling of five Bulgarian Fumaria species, Journal of BioScience Biotechnology, 3 (3), 2014, ISSN 1314-6246, 195 - 201
СтатияIvanov I, V Georgiev, A Pavlov, Elicitation of galanthamine biosynthesis by Leucojum aestivum liquid shoot cultures, Journal of plant physiology, 170 (12), 2013, ISSN 0176-1617, 1122 - 112911
СтатияIvanov I, R Vrancheva, A Marchev, N. Petkova, I Aneva, Denev P., V Georgiev, A Pavlov, Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 3 (2), 2014, ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияIvanov I, Polyphenols content and antioxidant activities of Taraxacum officinale FH Wigg (dandelion) leaves, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 6 (4), 2014, ISSN 0975-4873, 889 - 8931
СтатияMarchev A, I Ivanov, Denev P., M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, V Georgiev, Acetylcholinesterase inhibitory, antioxidant, and antimicrobial activities of Salvia tomentosa Mill. essential oil, Journal of BioScience and Biotechnology, 4 (2), 2015, ISSN 1314-6246, 219 - 229
СтатияGeorgiev V, A Marchev, M Nikolova, Pavlov A, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, Chemical compositions of essential oils from leaves and flowers of Salvia ringens Sibth. et Sm. growing wild in Bulgaria, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 16 (5), 2013, ISSN 0976-5026, 624 - 62911
СтатияGeorgieva L, I Ivanov, A Marchev, I Aneva, V Georgiev, Denev P., A Pavlov, Initiation and selection of callus cultures from Fumaria rostellata Knaf. as potential producers of isoquinoline alkaloids, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 52 - 57
СтатияGeorgieva L, I Ivanov, A Marchev, I Aneva, V Georgiev, Denev P., A Pavlov, Protopine production by Fumaria cell suspension cultures: Effect of light, Applied biochemistry and biotechnology, 168, 2015, ISSN 1559-0291, 287 - 30011
СтатияGeorgiev V, I Ivanov, S Bercov, A Pavlov, Temporary immersion systems for Amaryllidaceae alkaloids biosynthesis by Pancratium maritimum L. shoot culture, Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 23 (4), 2014, ISSN 0974-1275, 389 - 39811
СтатияSteingroewer J, T Bley, V Georgiev, I Ivanov, F Lenk, A Marchev, A Pavlov, Bioprocessing of differentiated plant in vitro systems, Engineering in Life Sciences, 13 (1), 2013, ISSN 1618-2863, 26 - 3811
СтатияBerkov S, I Ivanov, V Georgiev, C Codina, A Pavlov, Galanthamine biosynthesis in plant in vitro systems, Engineering in Life Sciences, 14 (6), 2014, ISSN 1618-2863, 643 - 65011
СтатияMarchev A, V Georgiev, I Ivanov, I Badjakov, A Pavlov, Two-phase temporary immersion system for Agrobacterium rhizogenes genetic transformation of sage (Salvia tomentosa Mill.), Biotechnology letters, 33 (9), 2011, 1873 - 187811
СтатияMarchev A, V Georgiev, I Ivanov, A Pavlov, Cultivation of diploid and tetraploid hairy roots of Datura stramonium L. in stirred tank bioreactor for tropane alkaloids production., Journal of BioScience and Biotechnology, 1 (3), 2012, ISSN 1314-6246, 211 - 216
СтатияVrancheva R, I Ivanov, A Marchev, A Pavlov, Qualitative and quantitative determination of protopine in Fumaria spp. by TLC-densitometry method, Journal of BioScience and Biotechnology, 1 (3), 2012, ISSN 1314-6246, 255 - 259
СтатияPerkova N, R Vrancheva, I Ivanov, A Pavlov, P Denev, D Mihaylova, Antioxidant activity and fructan content in root extracts from elecampane (Inula helenium L.), Journa of Bioscience and Biotechnology, 4 (1), 2015, ISSN 1314-6246, 101 - 107
СтатияIvanov I, N. Petkova, A Pavlov, P Denev, Optimization of proantocyanidine extraction process from Fragaria vesca L. leaves., Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 18, 2014, ISSN 2285-1364, 115 - 118
СтатияIvanov I, N Petkova, P Denev, A Pavlov, Polyphenols content and antioxidant activities in infusion and decoction extracts obtained from Fragaria vesca L. leaves, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 145 - 148
СтатияMarchev A, I Ivanov, R Vrancheva, A Pavlov, Solid phase extraction and HPLC determination of phloridzin in natural products, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 2013, 201 - 2031
СтатияTaneva I, N Petkova, I Dimov, I Ivanov, P Denev, Characterization of rose hip (Rosa canina L.) fruits etracts and evaluation of their in vitro antioxidant activity, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5 (2), 2016, ISSN 2278-4136, 35 - 38
СтатияKratchanov Chr., Denev P., Kratchanova M., Reaction of apple pectin with ammonia, International Journal of Food Science and Technology, 24, 1989, ISSN ISSN: 1365-2621, 261 - 2671
СтатияK, Ivanov, M. Popova, Denev P., Chr. Kratchanov, Application of polyuronides for removing heavy metals from vegetable oils. II. Application of chemically modified polyuronides of demetalization of hydrogenated sunflower oil,, Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, 194, 1992, ISSN 0044-3026, 26 - 2811
СтатияK. Ivanov, M. Popova, Denev P., Chr. Kratchanov, Application of polyuronides for removing heavy metals from vegetable oils. III. Application of alginic acid, pectic and pectinic acids for demetalization of hydrogenated sunflower oil, Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, 195, 1992, ISSN 0044-3026, 455 - 45811
СтатияDenev P., Kratchanov Chr., Influence of some cations on the reaction of apple pectin with ammonia in homogeneous media, Progress in Biotechnology, 14, 1996, ISSN 0921-0423, 527 - 5331
СтатияКрачанова М., Ел.Павлова, Л.Рачева, В.Късовски, П. Денев, Имунологично активни пектинови полизахариди от растителен произход, Научни трудове на ВИХВП, 44 (1), 2000, 208 - 214
СтатияДенев П., В. Карагьозов, Хр. Крачанов,, Влияние на катионите върху реологичните свойства на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 375 - 380
СтатияВ. Карагьозов, П. Денев, Хр.Крачанов, Пенообразуващи свойства на модифицирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 405 - 410
СтатияДенев П., Хр.Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІ Промени във въглехидратния състав, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 81 - 85
СтатияДенев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
СтатияДенев П., Върху реакцията на пектин с амоняк. ІV Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 93 - 99
СтатияВ. Карагьозов, П.Денев, Хр.Крачанов, Реологични свойства на плодови и млечно-плодови продукти, съдържащи пектин, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 109 - 113
СтатияПопова-Иванова M, Хр. Крачанов, Др.Начков, К.Иванов, П. Денев, Цв. Обретенов, Н.Кирчев,, Йонообменни свойства на полиуронидите. Възможности за приложение в хранителната промишленост, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 133 - 141
СтатияСтанева Кр., П. Денев, Стоянова АС, Изследвания върху семената на дървото GikgobilobaL, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 149 - 54
СтатияПопова-Иванова M, К.Иванов, М.Кунчева, П. Денев, Хр. Крачанов, Използване на химично модифицирана алгинова киселина за деметализиране на хидрогенирано растително масло, Научни трудове на ВИХВП, 50 (4), 2003, 49 - 53
СтатияДенев П., M. Попова-Иванова,, М.Кунчева, Хр. Крачанов, Приложение на модифицирани полиурониди като емулгатори и стабилизатори на хранителни емулсии, ., Екология и здраве,, 5, 2004, 445 - 450
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Термостабилност на полиурониди, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 119 - 125
СтатияДенев П., Взаимодействие на пектина с амоняк в хетерогенна среда, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 127 - 132
СтатияДенев П., Върху получаването на амидирани пектини, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 25 - 30
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Кинетикана деестерификацията на високоестерифициран пектин с амоняк в хетерогенна среда, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 31 - 36
СтатияПанчев И, НД Менков, П. Денев, Сорбционни изотерми на пектин, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 37 - 40
СтатияК. Иванов, П. Денев, М. Попова-Иванова, А. Нейчева, Възможности за деметализиране на хранителни масла с помощта на природни и химично модифицирани полиурониди, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 466 - 469
СтатияВ. Попова, А.К.Омар, П. Денев, Влияние на някои химични вещества върху технологични показатели на тютюневи блендове, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 133 - 136
СтатияДенев П., Приложение на амидирани пектини за получаване на нискозахарни желет, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 108 - 112
СтатияДенев П., Технологична схема за получаване на амидиран пектин, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 113 - 117

Страница 30 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив