Забравена парола

Страница 35 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху физичните и механичните показатели на диетичен пандишпанов блатов без захар в процес на съхранение, Машиностроене и машинознание, 3, 2007, ISSN 1312-8612, 84 - 87
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
СтатияБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЦвИ Гогова, ЖТ Горанова, , Физические и сензорные характеристики бисквита без сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.), III Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Сборников материалов конференции, 2013, 61 - 65
Уч. пособиеБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
СтатияБаева МР, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху преснотата на малко хлебче, Известия на ТУ - Сливен, 2, 2013, ISSN 1312-3920, 60 - 65
СтатияБаева МР, ЖТ Горанова, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Приложение на функционален растителен компонент – червени боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.) в пандишпанов блат със захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1324 - 1328
Уч. пособиеБаева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Физични и сензорни характеристики на диетични пандишпанови блатове с аспартам, Хранителна наука и технологии (1-6), 1998, ISSN 310-8646, 7 - 10
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, СМ Марков, Влияние на захарта върху клейстеризацията на скорбялата в бисквитени (пандишпанови) теста, Хранителна наука и технологии (4-6), 1997, ISSN 310-8646, 16 - 18
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Н Генов, Н Йончева, Термична стабилност на ацесулфам-К в бисквитено тесто, Юбилейна научна сесия, 11-12.11.1993, ВИХВП, Пловдив, Сборник на резюмета, 1993, 42 - 42
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, ИН Панчев, Пандишпанов блат без захар с брашно от клубените на топинамбур, «Хранителна наука, техника и технологии - 2009» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 56 (2), 2009, ISSN 0477-0250, 22 - 28
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за намаляване енергийната стойност и подобряване качеството на изделията от бисквитено тесто, Доклад на V Национален конгрес по хранене с международно участие, 15-17.04., Пловдив, 1993
СтатияБаева МР, АП Кръстева, Физиологично значение на биологичноактивните вещества в топинамбура за човека, Хранително - вкусова промишленост (10-11), 2009, ISSN 1311-0179, 58 - 64
СтатияБаева МР, АП Кръстева, Брашно от клубените на топинамбура и приложението му в хлебни изделия, Хранително - вкусова промишленост (4), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 48
ДокладБадев ЙА, ЖТ. Стойчев, Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация, САИ, I, 2012, 145 - 148
ДокладБадев Й.А., Марков Б.Г., Маслинков И.М., Выбор MPL нейронных сетей для класиффкаторов оптических изображении сельскохозяйственных продуктов, Первая международнная научно-практическая конференция „Актуалнные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013г, г. Набережнные Челны, татарская республика, РФ., 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 219 - 225
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
ДокладБабриков Т., Т. Билева, П. Цветков, Н. Петкова, И. Иванов, П. Денев, ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕ И БИОПЕСТИЦИДИ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи, LX (кн. 2), 2016, ISSN 2367-5845, 61 - 70
ДокладБ.Г.Марков, Математичен модел на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 375 - 388
ДокладБ.Г.Марков, Линейни електрозадвижвания в промишлеността, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 381 - 386
ДокладБ.Г.Марков, Изчисляване на роторните токове, електромагнитния момент и избора на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 211, ISSN 1314-7102, 369 - 374
ДокладБ.Г.Марков, Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (Свитък 2), 2010, ISSN 1314-7102, 355 - 360
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 99 - 106
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 93 - 98
ДокладБ.Г.Марков, Без сензорно управление на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
Уч. пособиеАтанасова Т, П Мерджанов, А Стоянова, Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0244-2
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, Т Джурков, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. Плодове от хвойна (Juniperus communis L.), Научни трудове УХТ, 62, 2015, 259 - 263
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 2. Смрадлика, Научни трудове РУ "А. Кънчев", 53 (10.2), 2014, 107 - 110
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 1. Градински чай, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 275 - 278
Уч. пособиеАтанасова Т, М Перифанова-Немска, А Стоянова, Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24.0287-9
ДокладАтанасова СИ, Сравнителен анализ на тръбопроводна арматура, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В Техника и технологии, XIII, 2016, 108 - 113
ДокладАтанасова СИ, Параметрично моделиране на червячна предавка в среда на SolidWorks, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1241 - 1244
ДокладАтанасова СИ, Основни техники за тримерно моделиране на обекти в Solidworks, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, XI, 2013, 99 - 102
ДокладАтанасова СИ, ИМ Михайлов, Eдно изследване на спирателен прав вентил с FLOW SIMULATION, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1235 - 1239
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2013, ISBN 978-954-0015-2, 1 - 160
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0155-1, 1 - 156
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-776, 772 - 776
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Методика за тримерно cad моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 767 - 771
ДокладАтанасова СИ, Аспекти на геометрично моделиране на многотелни обекти в SolidWorks, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 770 - 775

Страница 35 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив