Забравена парола

Страница 35 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладHristov TG, IO Obreshkov, Traditional food and beverages of Primorsko, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 126 - 128
ДокладТошков НГ, МА Душкова, АТСимитчиев, К Вание, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис, обогатени със суроватъчно-протеинов изолат, Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 312 - 316
СтатияКолева А., НД Димитров, БВ Бозаджиев, Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVIII (1), 2011, 247 - 252
Уч. пособиеКънева МП, ИИ Игнатов, Безалкохолни напитки и пиво - суровини и технологии., Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0272-5, 1 - 154
СтатияЙочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияMdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018
СтатияPencheva D., Petkova N., Denev P., Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, 59, 2012, 339 - 344
СтатияBozov P, T Atanasova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Chemical composition of the essential oils of Salvia amplexicaulis Lam. and Ajuga laxmanii Benth. from Bulgaria, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (10), 2016, 14 - 17
СтатияСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, Автоматизация на процесите при производство на оцет, Лозарство и винарство (4), 2012, 40 - 44
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Load Characteristics of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 849 - 852
ДокладStoykova GT, IO Obreshkov, Relationship between tourism and the puppet in human life, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 308 - 310
СтатияDurakova AG, ND Delchev, MR Baeva, VN Ivanova, Sorption Data and Kinetic Curves of Jerusalem Artichoke Flour, International Review of Chemical Engineering (I.RE.CH.E.), 5 (5), 2013, 330 - 336
ДокладIvanov GI, E Bilgucu, TB Balabanova, A Vzatici, , Monitoring of the Somatic Cells Count for Improving Milk and Dairy Products Quality, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 90 - 97
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, Ил.В.Милкова-Томова, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на продукти от месен произход – панирани пилешки шницели чрез физико химични методи,, Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Трети (5), 2011, 38 - 41
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияPetrova I., N. Petkova, M. Ognyanov, Ap. Simitchiev, M. Todorova, P. Denev, Food emulsions with amidated pectin from celery (Apium graveolens var. rapaceum D. C.) tubers, Agricultural Science and Technology, 9 (3), 2017, ISSN 1314-412X, 246 - 249
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладМомчилова ММ, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, Т Петрова, Влияние тепловой обработки на физико-химические и органолептические показатели мясорастительного паштета с пониженным содержанием жира, обогащенного пребиотиками, Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, Барнаул: Алтайски ГУ, 4 (15), 2019, ISSN 2414-0244, 235 - 243
СтатияPetkova, N., Brabant A. P., Masson A., , HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products,, Scientific works of UFT, 60, 2013, 761 - 765
СтатияProkopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Biological treatment of wastewater by sequencing batch reactors, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 33 - 391
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Кинетика на топлинно разграждане на каротиноидите съдържащи се в млян червен пипер, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 107 - 110
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Analysis of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 845 - 848
ДокладIvanova MK, IO Obreshkov, Diversification of tourism product in Hisarya municipality, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 379 - 381
СтатияDelchev ND, AG Durakova, NG Toshkov, VN Ivanova, Extraction of Inulin from the Tubers of Jerusalem Artichoke and an Analysis of its Sorption Characteristics, International Review of Chemical Engineering (I.RE.CH.E.), 5 (5), 2013, 337 - 341
ДокладIgnatov II, Status and development of the brewery industry in Bulgaria., International Training Workshop in Beer Production and Management, Dalian Polytechnic University, 2008, 1 - 15
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
СтатияХаджиев БИ, Два основни проблема в развитието на човешката цивилизация, Научно-приложно списание „Храната на 21 век”, бр.4, ноември ISBN 2535-0072, 2017
СтатияMitreva M, DN Gradinarska, KI Valkova-Yorgova, The gradual development of quality complex of Bulgarian dry-cured ham during aging under natural climatic conditions, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 1314-7102, 16 - 24
ДокладВитанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
СтатияMihaylova DS, TV Prokopov, N Mihalkov, Hydrobiological investigation of the activated sludge from sequencing batch reactors of WWTP-Hisarya, Ecologia Balkanica, 5, 2014, 41 - 471
Уч. пособиеChochkov RM, Travaux pratiques de technologie du pain, Академично издателство на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0242-8
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
ДокладKekenova SS, IO Obreshkov, Tourism cultural landmarks of Assenovgrad, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 383 - 387
СтатияДуракова АГ, Изследване влиянието на типове брашна върху сорбционната характеристика на готови брашнени смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 146 - 149
Уч. пособиеБозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
СтатияМитев ПС, И Мельник, М Штырболова, ИИ Игнатов, Обосновка на технологични свойства на „бариерни” РЕТ бутилки в сравнение с конвенционалните РЕТ бутилки за съхранение на пиво., Научни трудове НТС - Пловдив, 2012, 423 - 428
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
ДокладMomchilova MM, T Petrova, DN Gradinarska, DG Yordanov, Effect of different sterilization modes upon the quality characteristics of low-fat meat pâtés, In Proceedings of 3rd International Conference on Biosystems and Food Engineering in Budapest, Hungary (on 4th December, 2019). (ISBN 978-963-269-878-6)., 2019
ДокладН. Петкова, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (олигофруктози и инулин) в лечебни растения, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 399 - 404
СтатияProkopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Physicochemical monitoring and performance evaluation of SBR municipal wastewater treatment, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (3), 2014, 207 - 213
СтатияТанчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Оценка на опасността чрез критичните контролни точки или системата НАССР, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (2), 2000, 25 - 35
СтатияПашамов Е., Т.Г. Джурков, Изследване изменението на цветността на междинните продукти и ефекта на обезцветяване на суровата тръстикова захар, Научни трудове на УХТ - Пловдив, IX, 2013, 566 - 570
ДокладKirilov YY, IO Obreshkov, The unique museums of Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 389 - 391
СтатияДимов ИЕ, АП Кръстева, АГ Дуракова, Гранулометричен състав и физикохимични показатели на брашнено-билкови смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 156 - 161

Страница 35 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив