Забравена парола

Страница 4 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладАктерян СГ, Владимиров ВМ, Усовершенствование технологических схем для производства сахара в Болгарии, Материалы международной научно-практической конференции «Инновации в науке, образовании и производстве Казахстана» Алматы, Евразийский Технологический Университет, 18-19 ноября 2015 года, 1, 2015, 5 - 9
ДокладAkterian SG, Thermophysical properties of mixtures “water - essential oil” related to steam distillation of oil-bearing plants, ICEF12 - 12th International Congress on Engineering and Food, 14-18 June 2015, Québec (Canada) (poster ICEF2015_0456), 2015
ДокладDanov KR, DN Gradinarska, KI Valkova-Jorgova, DG Yordanov, E Karaivanova, Effect of Starter Cultures on the Amino Acid Composition of Traditional Bulgarian Semi-dried Raw Sausages, Proc. First International Food Symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", April 15-17, 2010, Tekirdag, Turkye, 2010, 371 - 373
ДокладDanov KR, KI Valkova-Jorgova, DN Gradinarska, DG Yordanov, KV Vasilev, Influence of a Microbial Enzyme Preparation upon the Colour Characteristics and Organoleptic Properties Of Meat Cans, 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark, PE 4.112, 2009
ДокладValkova-Jorgova KI, KR Danov, DN Gradinarska, DG Yordanov, KV Vasilev, E Karaivanova, Research on the Impact of Bulgarian Starter Cultures on the Colour Characteristics of Quick-Ripened Raw-Cured Sausages, 55th International Congress of Meat Science and Technology, Copenhagen, Denmark, PE 4.110, 2009
ДокладDurakova Al, V Chonova, M Georgieva, At Tashev, B Bozdgiev, N Delcev, Y Topuzova, Moisture sorption characteristics of a chestnut flour (Castanea sativa), International Research of Practice Conference Innovative development of Food, Light and Hospitality Industry”, 17-18 October, Almata, Kazahstan, (1), 2013, ISSN 978-601-263-193-7, 64 - 67
ДокладAkterian SG, Steam consumption during distillation of hexane from raw plant materials, Proceedings of International scientific and practical conference ”Innovative development of food, light and hospitality industry”. Almaty, Almaty technological university, 16-17 October 2014, 2014, ISSN 978-601-263-230-9, 188 - 190
ДокладDobreva VT, MV Hadjikinova, AK Slavov, DG Hadjikinov, GT Dobrev, BY Zhekova, Functional properties of maltitol, Agricultural Science and Technology, 5 (2), 2013, ISSN 1314-412X, 168 - 172
ДокладАктерян СГ, Сравнителен анализ на националната и институционалната научноизследователска активност посредством съвременни наукометрични показатели, 60-та юбилейна научна конференция на УХТ с международно участие, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 1 - 46
ДокладMihaylova D, Popova A, I. Alexieva, Ivanov P, Comparative screening of total phenolic content, reducing power and antioxidant activity of some Bulgarian plants, Proceedings Shumen university, 2016, 16 - 20
ДокладDimitrova M, Mihaylova D, Popova A, I. Alexieva, Sapundzhieva T, Fidan H, Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonuim Graveolens leaves’extracts, AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XIX), 2015, ISSN 2285-1364, 130135 - 135
ДокладКолева Б, ВС Станчев, ДС Михайлова, СТ Бахчеванска, Изследване на процеса мацерация на цветове от Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (2), 2005, ISSN 0477-0250, 380 - 385
ДокладI. Alexieva, Popova A, Brashlyanova B, Jelyazkov S, Color determination and rheological characteristics of some modified pesto sauses, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 137141 - 141
ДокладСлавов AK, ЗР Денкова, ГА Костов, АД Кузмов, Биологично пречистване на отпадъчни води от инсталация за очистване на въздух със селекционирани щамове бактерии и дрожди, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени - Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 128 - 132
ДокладI. Alexieva, Mihaylova D, Popova A, Antioxidant capacity and thin layer chromatography of ethanol extracts of Allium ursinum L. and Allium bulgaricum L., AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", F (XVIII), 2014, ISSN 2285-1364, 91 - 96
ДокладS Schalow, Kabbert R, Marchev A, Slavov A, Apple pomace liquefaction by enzymatic and mechanical treatments for the production of alcohol, Сборник на докладите от Първи международен симпозиум "Екологични подходи при производството на безопасни храни" - Пловдив, 2006, 281 - 286
ДокладDimova-Dimitrova M, Mihaylova D, Popova A, Sapundzhieva T, I. Alexieva, Fidan H, Phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of Mulberry fruit, International Scientific- Practical Conference, " Food, Technologies& Health", Proceedings Book, 2014, 23 - 27
ДокладБахчеванска СТ, ДС Михайлова, Е Короткова, Влияние на хидролитични ензими върху процеса на изолиране на биофлавоноиди от цветовете на Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 281 - 286
ДокладMihaylova DS, Popova A, Dimitrova M, Sapundzhieva T, I. Alexieva, Fidan H, In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of Bulgarian mulberry tree leaves, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 810 - 814
ДокладБахчеванска СТ, С Добрева, Д Михайлова, П Костуркова, Растителни флавоноиди с антиоксидантно действие - компонент за козметични продукти срещу старееща кожа, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 287 - 292
ДокладPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Dimitrova M, Study on the effect of some technological factors on the antioxidant activity of Portulaca oleracea leaves, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 804 - 807
ДокладPopova A, DS Mihaylova, I. Alexieva, Study on the antioxidant activity of dried Allium bulgaricum leaves, PROCEEDINGS, Biotechnologies and food technologies, University of Ruse “Angel Kanchev”, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 27 - 30
ДокладМихайлова ДС, Ю Стойков, МА Стоянова, В Тонева, Проучване на антимикробната активност на глицеринови екстракти от Haberlea rhodopensis Friv. и тяхното приложение, Хранителна наука, техника и технологии, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 256 - 259
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, Проучване възможностите за получаване на стабилни емулсии за производство на млечни продукти обогатени с омега-3 и омега-6 мастни киселини, Научни Трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 1314-7102, 15 - 19
ДокладIvanova MG, RV Vlaseva, Possibilités d’incorporation de vitamines dans le lait, Научни Трудове на УХТ, 58 (2), 2011, ISSN 1314-7102, 475 - 480
ДокладМихайлова ДС, Влияние на рН стойността при при получаване на водни екстракти от Haberlea rhodopensis Friv., Хранителна наука, техника и технологии, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 960 - 964
ДокладТрифонов Д, И Костова, Т Димитров, С Дамянова, МГ Иванова, П Мерджанов, РВ Власева, А Стоянова, Приложение на етеричномаслени суровини и ароматични продукти от тях в хранителновкусовата промишленост.1. Плодове от ким (Carum carvi L.) в бяло саламурено сирене., Научни трудове Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 143 - 148
ДокладМихайлова ДС, Л Георгиева, Съдържание на общи фенолни вещества и антиоксидантна активност на инфузи от избрани български растения, Научни трудове на Русенския университет, 52, 2013, ISSN 1311-3321, 148 - 152
ДокладДобрева ВЦ, РВ Власева, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинов, МГ Иванова, Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечнокисели напитки, Научни Трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 516 - 519
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Влияние на различни фактори върху добива на видове сирене, Научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 10 (1), 2014, 359 - 362
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Получаване и изследване на нискокалоричен продукт с добавка на стевия, Научни Трудове на УХТ, 59 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 167 - 170
ДокладMihaylova DS, C Teneva, V Toneva, Microwave-assisted glycerin extraction of Haberlea rhodopensis Friv. leaves, Food Science, Engineering and technologies, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 252 - 255
ДокладКекибаева А, Ф Диханбаева, Ж Симов, Д Димитров, МГ Иванова, Технология за производство на млекозаместители, Научни Трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 13 - 15
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter, 56th Conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and nuclear engineering-ETRAN, Zlatibor, Serbia, 11-14 June 2012, Elektronski zbornik radova, 2012, ISSN ISBN 978-86-80509-67-9, EL4.5 1 - EL4.5 4
ДокладDamyanova S, S Tasheva, S Mollova, N Korolkova, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of tannins in extracts from sage (Salvia officinalis L.), Международная научно-техническая конференция „Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: Менеджмент качества и безопасности“, Воронеж, Русия, 17 – 18 мая, 2016, 62 - 68
ДокладAtanasova T, M Kakalova, L Stefanov, M Petkova, A Stoyanova, S Damianova, Essential oil composition from Rosa damascena Mill., V Мiжнародноi спецiалiзованoi науково-практичноi конференцii “Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва i пакування харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатностi”, Киiв, 14 вересня, 2016, 194 - 196
ДокладDamianova S, A Stoyanova, T Atanasova, P Bozov, Examine of flowers and leaves oil from S. aethiopis L. and ints chemical composition, V Мiжнародноi спецiалiзованoi науково-практичноi конференцii “Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва i пакування харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатностi”, Киiв, 14 вересня, 2016, 196 - 198
ДокладAlexieva I, A Stoyanova, P Merdzhanov, T Sapundzhieva, A Popova, M Baeva, Chemical composition of essential oil of some local Bulgarian culinary spices, Traditional Food International, Cesena, Italy, October 4-5, 2012
ДокладPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Burley light air-cured tobacco – concentrated aromatic products, International conference AGRI-FOOD 2014, 2014, ISSN 1843-0694, 264 - 270
ДокладПопова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Кинетика на екстракция на дъбилни вещества от етеричномаслени растения. 3. Листа от тютюн, Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия“, Пловдив, 2014, ISSN 978-954-702-103-7, 238 - 243
ДокладНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, А Стоянова, Сладкие эмульсионные продукты с исользованием муки из выжимок аронии (Aronia melanocarpa (Elliot)), Другоi мiжнародноi науково-технiчноi конференцii ‘Технiчнi науки: стан, досягнення i перспективи розвитку м’ясноi, олiежировoi та молочноi галузей”, Киiв НУХТ, 20 – 21 березня, 2013, 128 - 131
ДокладI. Alexieva, DS Mihaylova, Popova A, Evaluation of the antioxidant capacity of aqueous extracts of fresh samardala (Allium bulgaricum l.) leaves, Scientific works of UFT, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 826 - 831
ДокладI. Alexieva, DS Mihaylova, Popova A, Evaluation of the antioxidant capacity of aqueous extracts of fresh Chrysanthemum balsamita L. leaves growing in Bulgaria, PROCEEDINGS, Biotechnologies and food technologies, University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 89 - 91
ДокладFernandez PS, A Martinez, S Tanchev, TV Prokopov, Inactivation and Inhibition of Sporulated Microorganisms Related to the Degradation of Quality Factors. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process Optimisation and Minimal Processing of Foods, Thermal Processing-New Technologies, Proceedings of the third project workshop, Porto, Portugal, 1, 1997, 92 - 95
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, Екоефективността като критерий за екомаркировка на продукти от ХВП, Сборник на докладите от Първия международен симпозиум «Екологични подходи при производството на безопасни храни», Сдружение РНТС с ДНТ-Пловдив, 2006, 277 - 280
ДокладХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оценка за безопасност на добавки за хранителни продукти, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ – Пловдив, 2008, 47 - 54
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Екологични аспекти на съвременния мониторинг на храни, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ-Пловдив, 2008, 329 - 334
ДокладProkopov TV, TH Luizova-Horeva, SS Tanchev, Curriculum for master of science degree for consumer protection in foods, The Consumer Citizenship Network Conference Proceedings “Building Bridges”, Hogskolen I Hedmark Oppdragsrapport, 2, 2008, 201 - 207
ДокладТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, С Иванова, Модел за оценка на здравния риск в млечната промишленост, Сборник на докладите от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”, Академично издателство на АУ, Пловдив, 2008, 411 - 416
ДокладЧочков РМ, ГИ Караджов, Определяне влиянието на мазнини и захари върху сензорната оценка на бисквити от царевично брашно, Научна конференция с международно участие – Качество и безопасност на храните – Икономически университет, гр. Варна, 2013, ISSN 978-954-8760-51-5, 277 - 283

Страница 4 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив