Забравена парола

Страница 44 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияГогова ЦвИ, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, «Хранителна наука, техника и технологии - 2011» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 0477-0250, 225 - 230
СтатияГогова ЦвИ, МР Баева, Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени замразени теста – част І Установяване на времето за замразяване и за дефростация на обогатени и необогатени теста, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 7 - 11
СтатияГогова ЦвИ, МР Баева, Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени замразени теста – част ІI Установяване на времето за повишаване на температурата до работната, окончателна ферментация и изпичане на обогатени и необогатени, замразени хлебни теста, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 12 - 16
СтатияГогова ЦИ, ЦВ Прокопов, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Средиземноморския начин на хранене – модел за здраве и дълголетие, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 103 - 109
ДокладГоговска А, С Хамид, С Константинова, Предприемачество чрез франчайз в ресторантьорството, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 118 - 122
ДокладГоранов Б, ВН Найденова, ИИ Игнатов, М Ангелов, ГА Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производство на пивна мъст: Селекция на щамове Lactobacillus delbrueckii, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 138 - 142
СтатияГоранов Б, З Денкова, Д Блажева, И Игнатов, М Ангелов, Г Костов, Възможности за биологично подкисляване на майша при производството на пивна мъст: влияние на температурата на култивиране върху образуването на млечна киселина и диацетил на щамове Lactobacillus, Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", 2012, Пловдив, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 33 - 38
СтатияГоранова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (18), 2015, ISSN 2218-1652, 67 - 71
ДокладГоранова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, ОВ Мацикова, Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.), X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь, Тезисы докладов, 2015, ISSN 978-985-6985-31-0, 140 - 140
СтатияГоранова ЖТ, МР Баева, СС Станков, Приложение на пълнозърнесто брашно от лимец (Triticum monococcum L.) в пандишпанов блат със захар, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии’2014”, 24-25 октомври, 2014, Пловдив, УХТ, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 891 - 895
ДокладГоранова-Атанасова В., Г. Певичарова, П. Певичаров, Хигиенна характеристика на условията на труд при работещи с пестициди в НИЗК “Марица” – Пловдив, Научни трудове на Аграрен Университет - Пловдив, XLVIII, 2004, 433 - 439
СтатияГосподiнов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Вплит контактноi поверхностi мiж шарами гофрованого картону на його механiчнi властиковостi, Упаковка, Журнал для виробникiв та споживачiв тари I упаковки (6), 2011, 28 - 29
СтатияГосподинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Дослiження уапковок з гофрованого картону ан стиск, Мiжнародна наукова конференцiя молодих учених аспiрантiв I студентiв (2), 2012, 247 - 249
СтатияГосподинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Използване на метода на крайните елементи аз изучаване влиянието на вида на контакта между отделинте слоеве въ ввълнообразиня картон върху меахничинте му свойства, Научни трудове ва Русенския Университет, 50 (9.2), 2011, 71 - 75
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Авджийски Д, Михайлов Г, Абдураимова М, Изследване на поведението на високоеластични гумени материали за уплътнители при ниски температури, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 10 - 13
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Гущеров С, Абдураимова М, Анализ на студената крехкост на съвременни стомани, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 5 - 9
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Д Донева, Д Авджийски, Изменение на механичните характеристики на високоеластични материали използвани в хранителното машиностроене при стареене, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 42 - 46
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Д Нихтянов, Адитивни методи за производство на метални изделия, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, 2018, ISSN 2367- 8569, 38 - 42
СтатияГосподинов ДН, ВМ Хаджийски, СВ Стефанов, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 152 - 157
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Материали използвани в машините и апаратите за производство на храни, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
ДокладГосподинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Числено изследване на напрегнатото състояние на О-пръстенни уплътнители при статично едноосно натоварване, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
ДокладГосподинов ДН, С Дишлиев, М Янев, Приложение на нано технологии и нано материали в хранително-вкусовата промишленост, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 37 - 41
ДокладГосподинов ДН, С Стоилов, И Цветанов, Числено изследване на напрегнатото състояние на уплътнители (О-пръстенни) при монтаж в канали с различна форма, Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС 15, 2015, ISSN 1311-3321, 83 - 86
ДокладГосподинов ДН, Стефанов СВ, В Хаджийски, Минчева М, Изследване влиянието на влажността и геометричните параметри на опаковки от вълнообразен картон върху устойчивостта на вертикално натоварване, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 31 - 36
СтатияГосподинов ДН, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Научни трудове на русенския университе, 55, 2016, ISSN 1311-3321, 100 - 104
ДокладГрадинарска ДН, Вълкова-Йоргова КИ, Данов КР, ДГ Йорданов, ПБ Боянова, Дворянинова ОП, Соколов АВ, Сравнительная оценка различных по виду натуральных красителей на цветовую характеристику вареных колбас с редуцированным содержанием нитратов, Материалы IV Международной научно- технической конференции „Продовольственная Безопасность: Научное, Кадровое и Информационное Обеспечение”, 2017, ISSN 978-5-00032-310-6, 120 - 132
СтатияГрадинарска ДН, ДБ Влахова-Вангелова, ПН Чорбаджиев, Влияние стартерной культуры из бифидобактерий и молочно-кислых бактерий на структурно-механические свойства сырокопченых мясных продуктов, Research Journal «European Research», 8 (19), 2016, ISSN 2410-2873, 33 - 37
СтатияГрадинарска ДН, ДБ Влахова-Вангелова, ПН Чорбаджиев, Изучение возможностей применения целых семян подсолнечника в производстве вареных быстропортящихся колбас, Research Journal «European Research», 9 (20), 2016, ISSN 2410-2873, 11 - 15
ДокладГрадинарска ДН, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Д Инджелиева, Влияние на различните концентрации на влагане на ликопенсъдържащ доматен продукт и нитрити върху липидната фракция на варени-малотрайни колбаси, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве", 2014, 265 - 271
СтатияГрадинарска ДН, ПН Чорбаджиев, , Влияние стартерной культуры из бифидобактерий и молочно-кислых бактерий на структурно-механические свойства сырокопченых мясных продуктов,, Research Journal «European Research», 8 (19), 2016, ISSN 2410-2873, 33 - 37
ДокладГрудева Р, Н. Петкова, П. Денев, Нови подходи при синтеза на биологично активни сукроестери, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- България, Научни трудове - Химия, 39 (5), 2014, ISSN 0204-5346, 77 - 88
ДокладГТ.Сомов, Разработване на методика за провеждане на екскурзионна дейност,Хранителна наука, техника и технологии,, , Научна конференция с международно участие, Научни трудове,, Трети (58), 2011, 27 - 34
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Туроператорска, туристическа,агентска и транспортна дейност-управление,организация, технология, Академично издателство на ВУАРР-Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7048-94-0, 1 - 489
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ресторантьорство-Управление, организация, технология, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Първи, 2011, ISBN 978-954-24-0185-8, 1 - 479
СтатияД Иванов, С Божков, К Коликов, Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери, Сборник с доклади на юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 2 (2), 2013, ISSN 978-954-8767-43-9, 33 - 39
ДокладД Инджелиева, ДН Градинарска, ПН Чорбаджиев, Изследване влиянието на бактериален ензимен препарат с колагеназна активност върху белтъчната фракция на варени малотрайни колбаси, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 55 (10.2), 2016, ISSN 1311-3321, 8 - 11
СтатияД Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
СтатияДамянова С, А Колева, С Ташева, К Добрева, М Стоянова, А Стоянова, Б Ангелов, Пауловния - дежрело бiологiчно активних речовин. Технолгiя екстракiв для косметики та фармацевти, Харчова промисловiсть, 2012, 195 - 199
СтатияДамянова С, А Стоянова, С Тодорова, Р Енчева, С Ташева, Етерично масло от плодове на ким (Carum carvi L.), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 73 - 76
СтатияДамянова С, С Ташева, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Коэффициенты моллекульрной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex Bieb), Науковi працi, 42 (2), 2012, 23 - 28
ДокладДамянова С, С Ташева, А Колева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. 1. Листья пауловнии, боярышника обыкновенного и боярышника восточного, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан), 2014, 134 - 136
ДокладДамянова С, С Ташева, Ж Набиева, М Стоянова, Т Атанасова, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. Боярышник, анис и тмин, Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции “Производство и переработка сельскохозяюственной продукции: Менеджмент качества и безопасности”, 11 – 13 февраля, Воронеж, Россия,, 2015, 158 - 162
СтатияДамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладДанов КР, ДГ Йорданов, Технологични аспекти при добива и преработката на заешко месо, Н. тр. На СУБ, VII, 2006, 81 - 86
СтатияДанов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Д. Инджелиева, МР Баева, Влияние на биоконсорциумни стартерни култури върху ароматообразуването в сурово-сушени месни продукти от нераздробено месо, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 22, 2013, ISSN 1311-2864, 45 - 50
ДокладДанов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Хр Караджова, Д Василев, Качествена характеристика на традиционен български сурово-сушен месен продукт произведен с използване на стартерна култура, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и техника и технологии - 2013", LX, 2013, 318 - 323
СтатияДВ Бухалова, РС Денкова, П Дойкина, ЗР Денкова, ЗР Денкова, Хляб с „LB-подкислители” без консерванти, ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014; Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014
ДокладДворянинова ОП, ДГ Йорданов, АВ Соколов, АЛ Боякова, МВ Бобрешова, Перспективы применения глубокой разделки при переработке гидробионтов, Материалы Международной научно-практической конференции "Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса", ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 978-5-00032-111-9, 246 - 251
СтатияДелчев НД, АГ Дуракова, Д Костова, Въглехидратен състав на вегетативните части на Helianthus Tuberosus L., V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2013, 92 - 98

Страница 44 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив