Забравена парола

Страница 5 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладStoyanov SR, IO Obreshkov, Aspects of tourism security, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 353 - 355
ДокладSedyankova MG, IO Obreshkov, Tourism’s contribution to economic growth in Devin municipality, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 797 - 798
ДокладObretenova NO, IO Obreshkov, Efficiency of luxury hospitality management, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 342 - 344
ДокладObreshkova KK, IO Obreshkov, The affluent, delighful, exuberant and key role of fat-soluble vitamins, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 190 - 195
ДокладYankova AB, IO Obreshkov, Palma de Mallorca as destination for fishing tourism, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладVylcheva PG, IO Obreshkov, Stara Zagora city – fascinating tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладВербина НО, ИО Обрешков, Болгарская общность в Молдове - место, где сохранены традиции болгарского народа, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладStoyanova AT, IO Obreshkov, Тhe national trade high school in Plovdiv – a historical approach, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладPramatarova NT, IO Obreshkov, The blue flag eco-label – part of Bulgarian management practices, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладPetkova DK, IO Obreshkov, Cultural center museum Trakart – part of the tоurs in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладPanteleev PD, IO Obreshkov, Travel accessibility of Plovdiv – European capital of culture in 2019, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладObretenova NO, IO Obreshkov, Anastas Gallery – a piece of art and tourist site in Plovdiv city, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладNikolova AK, IO Obreshkov, Analysis of the services provided in 2013 by the tourist information centers in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладKireva KK, IO Obreshkov, Kardzhali as tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладKalcheva VK, IO Obreshkov, The significance of water activity, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладBachev DT, IO Obreshkov, Study on tour operators liability insurance services offered in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия 2015, 2015
ДокладGeorgieva HI, IO Obreshkov, Jewish cultural tour in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладIvanova SB, IO Obreshkov, Bulgaria as tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладKalcheva VK, IO Obreshkov, Study on mountain insurance services offered in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладСпиров ДС, АС Вучев, НД Банков, Изследване на преобразувател с “мека комутация” при включване при нулево напрежение за захранване на асинхронно електрозадвижване, 60-та Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Пловдив, Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 197 - 200
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Inverter-fed single-phase collector motor drive, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2013, Kopaonik, Serbia (2), 2013, ISSN 978-86-6075-043-5, 960 - 965
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Investigations of induction motor drive system with input power factor correction circuit, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (7), 2013, ISSN 1314-0078, 160 - 163
ДокладБозуков НХ, ДС Спиров, НГ Комитов, Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 181 - 184
ДокладAvradaliev LZ, IO Obreshkov, Smolyan - a piece of paradise, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладИванов ГИ, ДС Спиров, Оценка на ъгловата скорост на асинхронни електрозадвижвания на база невронен MRAS модел, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 91 - 96
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, НХ Бозуков, Математическо моделиране на инверторно асинхронно електрозадвижване в средата на PSPICE, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 73 - 76
ДокладНесторова ПИ, Термините за сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес, Българистични четения - Сегед 2015, 2015, 31 - 38
МонографияНесторова ПИ, Малкото изречение, Блаком, 2015, ISBN 978-619-7010-42-8
СтатияНесторова ПИ, Сказуемното определение като изреченска позиция, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 167 - 172
ДокладНесторова ПИ, Словоред на сказуемното определение в българския език, Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LХII, 2015, ISSN 1314-7102, 920 - 923
СтатияZhekova BY, GT Dobrev, VT Dobreva, MV Hadjikinova, Characterization of enzyme with carboxymethyl cellulase activity produced by Trichoderma reesei NRRL 3652, Agricultural Science and Technology, 4 (3), 2012, 311 - 314
ДокладНесторова ПИ, РП Декова, Електронните корпуси като научноизследователски инструмент, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 987 - 992
СтатияDobreva VT, RM Chochkov, GT Dobrev, BY Zhekova, MV Hadjikinova, Optimisation des conditions de culturation et élaboration d’un schéma technologique de production d’enzyme xylanolitique de Bacillus subtilis pour application dans la panification, Revue de Genie Industriel, 8, 2012, 63 - 75
ДокладНесторова ПИ, Терминът сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес – употреба и значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 981 - 986
ДокладНесторова ПИ, Кирил и Методий в паметта на бесарабските българи, студенти в УХТ – Пловдив, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, 2014, 87 - 93
ДокладНесторова ПИ, Интерференцията в езика на бесарабските българи, студенти в УХТ Пловдив – въпроси и отговори (с оглед на обучението по български език), „50 години – врата към образованието и прозорец към света“ по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 2013, 289 - 294
СтатияDobrev GT, BY Zhekova, Purification and characterization of endoxylanase Xln-2 from Aspergillus niger B03, Turkish Journal of Biology, 36, 2012, 7 - 131
ДокладСпиров ДС, ГИ Иванов, Мониторинг система за определяне на ъгловата скорост на асинхронната машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12”, Габрово, I, 2012, 104 - 109
ДокладSpirov DS, GI Ivanov, Monitoring system for measuring electrical quantities of the induction machine drive, ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia (6), 2012, ISSN 1314-0078, 104 - 107
ДокладНесторова ПИ, Корнелия Чоролеева „English for Nutrition and Catering Students“, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1458 - 1459
ДокладСпиров ДС, АС Вучев, Изследване на динамиката на асинхронен генератор със самовъзбуждане, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11”, Габрово, I, 2011, 73 - 78
ДокладНесторова ПИ, НХ Бозуков, ИВ Маринова, Тестът – (не)надежден начин за измерване на знанията., Научни трудове на Университет по хранителни технологии Пловдив, LIХ, 2012, ISSN 1314-7102, 962 - 965
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Електромеханичен диагностичен модел на ръчен електроинструмент, ЕЛМА'11, 2011, 267 - 272
ДокладКостов ИЙ, ДС Спиров, Анализ на качеството на захранването в честотни асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 191 - 195
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Сравнителен анализ на компютърна платформа и програма за тестово изпитване и оценяване на студенти по чуждоезиково обучение, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 299 - 305
ДокладСпиров ДС, ГИ Иванов, Обобщено представяне на насищането на магнитния поток на асинхронни машини., Международна научна конференция ТЕХСИС 2011, 2011, ISSN 1310-271, 113 - 116
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, МГ Дочев, Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 17 - 20
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на бутален компресор., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 13 - 16
ДокладYordanov PV, DS Spirov, MG Dochev, Power tools performance characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1258 - 1263
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, MG Dochev, Power tools energy characteristics at dynamic and steady-state regimes., 9th INTERNATIONAL CONFERENCE RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, ISSN 978-86-6075-008-4, 1233 - 1238

Страница 5 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив