Забравена парола

Страница 6 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, AA Lichev, Load and Control Characteristics of ZVS Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, LI ICEST 2016, 28 – 30 Junе 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, 2016, ISSN ISBN-13 978-9989-786-78-5, 277 - 280
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Научен подход и анализ на елементите по безопасност на храните, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 23 - 28
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, YK Madankov, Load Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter with an Symmetrical Controlled Rectifier, XXV International Scientific Conference Electronics (ET), 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2016, ISSN ISBN 978-1-5090-2881-8, 250 - 25311
ДокладТанева ДС, ГИ Вълчев, ВД Рашева, СЦ Ташева, Изследване на параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене, XIV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2009, 17-20 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2009, 206 - 211
ДокладВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители, XV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, 16-19 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2010, 279 - 285
ДокладObreshkov IO, Food additives of microbial origin applied in traditional foods: nisin, Материалы международной научно-практической интернет-конференции проблемы использования технологических добавок в технологиях пищевых продуктов, 2017, 86 - 88
ДокладГнiцевич ВА, НВ Вольнова, ИО Обрешков, Обгрунтування умов технологiї використання кореню солодки в технологiї напiвфабрикату на основi знежиреного молока, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: ІІІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2009, 165 - 167
ДокладКравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
ДокладObreshkov IO, The winter resorts in Bulgaria: a comparative study, Sborník příspěvků Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2012, ISSN 978-80-7248-771-4
ДокладТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск в консервната промишленост, Сборник доклади от III Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, Филиал Пловдив, Издателство „Имеон”, 2009, 213 - 217
ДокладЗлатев Т, ДС Танева, М Антонова, Концептуален модел за управление на отпадъците в хранителната и питейна индустрия, Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври, Пловдив, Сдружение “ТО на НТС с ДНТ-Пловдив”, Академично издателство на Аграрен университет-Пловдив, 2009, 49 - 52
ДокладObreshkov IO, I Alexieva, KM Mihalev, PN Mollov, In vitro antioxidant activity of juices from different orange cultivars, Инновации в интеграционных процесах образования, науки и производства: Сборник научных трудов Международной научной конференции, 2009, ISSN 978-5-7501-1027-8, 99 - 102
ДокладObreshkov I, I Alexieva, K Mihalev, G Dobrev, P Mollov, Colour stability of enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees upon heating, Pigments in Food: Chemical, Biological and Technological Aspects, 2010, ISSN 978-963-9970-04-5, 73 - 76
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Analytical Modeling and Investigation of Series Resonant DC-DC Converter with an Output Controlled Rectifier, XX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2011”, 14-16 September 2011, Sozopol, Bulgaria, - Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 5 (Number 1), 2011, ISSN 1313-1842, 200 - 203
ДокладObreshkov IO, Contemporary quality approaches in the Bulgarian tourism industry, Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг: Сборник научных трудов Первая международная научно-практическая конференция, Naberezhnye Chelny, Tatarstan, 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 63 - 67
ДокладObreshkov I, I Alexieva, Biologically active components in Bulgarian traditional foods with pumpkin (Cucurbita moschata), Traditional Food International – TFI 2012, 2012, 105 - 105
ДокладObreshkov IO, F Franz, KM Mihalev, , I Schellenberg, Neutral monosaccharide composition of cell wall material isolated from enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees, CIA – 2011. 6. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2011, 89 - 89
ДокладObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), Proceedings of the International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” AGRI-FOOD20, 2012, 398 - 404
ДокладДживодерова ММ, МВ Георгиев, РД Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 293 - 295
ДокладObreshkov I, Physico-chemical characteristics of some Bulgarian honeys, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry, Kishinev, Moldova, 2012, 268 - 272
ДокладObreshkov IO, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), CIA – 2013. 7. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2013, 111 - 111
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
ДокладGeorgieva HI, IO Obreshkov, Service quality in tourism industry, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 97
ДокладKalcheva VK, IO Obreshkov, Pomorie lake as a tourist site, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 100 - 102
ДокладKazakova KG, IO Obreshkov, Contemporary aspects of high category restaurant service, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 99 - 100
ДокладKostadinov IS, IO Obreshkov, The influence of John Maynard Keynes, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 257 - 259
ДокладNedkova GD, IO Obreshkov, Canadian identity and cuisine, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 102 - 105
ДокладСкутару ВВ, ИО Обрешков, Гостиничный и туристический сервис, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 107 - 108
ДокладСтоянова ИА, ИО Обрешков, Плавучая гостинница или что такое „ботель“ и где его найти, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 109 - 110
ДокладФилипова НВ, ИО Обрешков, Управление и организация услуг в заведениях общественного питания, Тезисы докладов I международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 111 - 112
ДокладKumcheva MK, IO Obreshkov, A piece of diversity — the case of Asenovgrad as tourist destination, Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2014, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 96
ДокладMarinova IV, NH Bozukov, PI Nestorova, NY Zhelyazkov, Validity and Reliability of English Tests Created for Technology Students at the UFT, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 959 - 961
ДокладЖелязков НЙ, Основни понятия в текстообработката и предпечатната подготовка, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 966 - 970
ДокладЖелязков НЙ, Представяне на синтактични дървовидни структури с LaTeX, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1454 - 1457
ДокладZhelyazkov NY, On Some Peculiarities of the Verb Phrase in English and Bulgarian, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 964 - 966
ДокладZhelyazkov NY, On Some “False Friends” between English and Italian, Scientific works of UFT, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 949 - 951
ДокладZhelyazkov NY, On Argument Realization in the Apertium Platform, Scientific works of Plovdiv University, 53 (1), 2015, ISSN 0861-0029, 622 - 627
ДокладZhelyazkov NY, Defining Verb Phrases of the English-Bulgarian Language Pair on the Basis of The Apertium Platform, Festschrift dedicated to Prof. D.Sc. Doctor Honoris Causa Stefana Dimitrova, Publishing house of the Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 526 - 529
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, ДЙ Хрусавов, ДЙ Хрусавов, ЕР Пашамов, Характеристика на карамелажните маси, в зависимост от състава на глюкозните сиропи, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, ISSN 1311-9192, 55 - 59
ДокладДживодерова ММ, КН Никовска, ВГ Начев, ДГ Хаджикинов, Изследване характеристиките на маслено-водни емулсии с нишесте от тапиока, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 268 - 273
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, , Сравнителна реологична характеристика на глюкозни сиропи, в зависимост от количественото съотношение между декстрозата и малтозата, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 281 - 283
ДокладПашамов EР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на локум с орехи, стафиди и какова глазура, Сборник статей, 1, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 148 - 152
ДокладВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63
ДокладВладимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
ДокладВладимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, ДС Спиров, Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311- 896X, 569 - 576
ДокладSpirov DS, SR Rachev, Dynamic study of synchronous machine electric drive., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 5 - 14
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Обобщено представяне на уравненията на електромеханично преобразуване на енергията при асинхронните машини., Известия на ТУ-Габрово, 31, 2005, ISSN 1310-6686, 118 - 122
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Realization of different methods for defining the speed in the sensorless systems for orientation of the magnetic field., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 149 - 154
ДокладVladimitov PY, DS Spirov, An improved method for frequency control of an induction motor for different systems for pulse width modulation., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 155 - 159

Страница 6 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив