Забравена парола

Страница 8 от 71

Общо: 3528

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладLyubenova V, M Ignatova, GA Kostov, VN Shopska, E Petre, M Roman, An Interactive Teaching System for Kinetics Modelling of Biotechnological Processes, Proceedings of 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 10-12 October, Sinaia, Romania, 2018, 366 - 3711
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, С Драганова, С Константинова, Бизнес модел за създаване и развитие на нов туристически продукт, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 106 - 111
ДокладСемов П, Ф Кямил, , Създаване на иновативен продукт на световния пазар - интелигентната чаша "Термостеле", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 112 - 117
ДокладГоговска А, С Хамид, С Константинова, Предприемачество чрез франчайз в ресторантьорството, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 118 - 122
ДокладКолева М, И Минков, С Константинова, Бизнес идея за създаване и развитие на туроператорска фирма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, ДНТ - Пловдив, 2018, ISSN 2367-8569, 123 - 128
ДокладGeorgieva-Veselinova G, Business Models and Evolution of the Companies in Food Industry, - In: Scientific Works of University of Food Technologies 2017, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102 CD version, 282 - 290
ДокладKonarev A, S Konstantinova, G Veselinova-Georgieva, Cash Flow and Corporate Growth in Industrial Companies, In: 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food science engineering and technology’ 2018”, Scientific Works of UFT – Plovdiv., LXV (I), 2018, ISSN 2535-1311, 141 - 147
ДокладGeorgieva-Veselinova G, S Konstantinova, Social Return of Investment in the Food Industry, In: 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food science engineering and technology’ 2018”, Scientific Works of UFT – Plovdiv., LXV (I), 2018, ISSN 2535-1311, 156 - 161
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Технологичните паркове и развитието на индустриалните компании., Академично издателство „Ценов" – Свищов, I, 2018, ISSN ISBN 978-954-231-702-9, 158 - 167
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, ГА Костов, Характеристика на бутилираните води в България. Част 1. Минерализация на водите, Хранително-вкусова промишленост, 11-12, 2012, ISSN 1311-0179, 46 - 49
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, Характеристика на бутилираните води в Българияр Част 2. Съдържание на катиони и аниони, Хранително-вкусова промешленост, 1, 2013, ISSN 1311-0179, 43 - 48
ДокладDenkova ZR, VB Yanakieva, RS Denkova-Kostova, IN Dobrev, SD Kozludzhova, Examining the possibilities for application of pea milk in obtaining fermented probiotic foods, Scientific works of University of Russe, 52 (10.2), 2013, ISSN 2603-4123, 31 - 35
СтатияDenkova ZR, IN Dobrev, RS Denkova-Kostova, VB Yanakieva, SD Kozludzhova, Pea probiotic foods and beverages during storage, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 69 - 73
ДокладПенов НД, Я Гегов, А Ламбрев, НД Менков, В Славчев, Сорбционни изотерми на спаначни екструдати, Сборник доклади на Югозападен университет "Неофит Рилски", 2000, 15 - 20
СтатияToshkov NG, ND Delchev, SD Kozludzhova, Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem artichoke tubers (Helianthustuberosus), Ukrainian Food Journal, 3 (2), 2014, ISSN 2304-974X, 185 - 1921
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани в зависимост от работното налягане и обработваната течност, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2015, ISSN 1311-0179, 25 - 29
СтатияKozludzhova SD, BG Goranov, VB Yanakieva, MA Dushkova, MA Dushkova, KT Dinkov, Probiotic yoghurts from ultrafiltered concentrated milk, Acta Universitatis Cibiniensis Series: E Food Technology, XIX (2), 2015, ISSN 2344-150X, 51 - 63
СтатияDushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Multi-factorial mathematical model for the flux during ultrafiltration of cow's milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (3), 2016, ISSN 2534-983X, 492 - 4961
СтатияAT Dinchev, MA Dushkova, KM Mihalev, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Effect of ultrafiltration on the apple juice colour., Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18 (4), 2015, 750 - 760
ДокладГеоргиева-Веселинова Ц Г, С Константинова, Стратегии за развитие на иновациите, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2017“, 2017, ISSN 2367-8569, 37 - 43
ДокладДушкова МА, АТ Динчев, КМ Михалев, МП Митева-Петрова, РХ Динкова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на моделен разтвор на ябълков екстракт, Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 193 - 197
СтатияКозлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36
ДокладDushkova MA, SD Kodinova, K.T. Dinkov, ND Menkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Investigation of the flux during ultrafiltration of whey from Kashkaval., Материалы XII Международной научно-технической конференции, 2, 2018, 5 - 7
ДокладKozludzhova SD, MA Dushkova, K.T. Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during ultrafiltration of whey from Kashkaval., Scientific Works of UFT, 64 (1), 2017, 208 - 213
СтатияDushkova MA, AT Dinchev, KM Mihalev, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Multifactorial modeling of the flux during ultrafiltration of strawberry extract., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (1), 2017, 165 - 1701
ДокладObreshkov IO, E.S. Yordanova, Food chain shortening by bio food bar with high pear content for tourists, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 9 - 13
СтатияKümmritz S., Haas C., Winkler K., Georgiev V., A Pavlov, Hairy roots of Salvia species for bioactive substances production, Salvia Biotechnology, 2018, ISSN ISBN: 978-3-319-73899-4, 271 - 2891
СтатияVasil Georgiev, A Pavlov, Genetic engineering and manipulation of metabolite pathways in Salvia spp., Salvia Biotechnology, 2018, ISSN 978-3-319-73899-4, 399 - 4141
СтатияPavlov A, Vasil Georgiev, Preface (Editorial), Salvia Biotechnology, 2018, ISSN 978-3-319-73899-4, v - vii1
МонографияVasil Georgiev, A Pavlov, Alkaloids – Alternatives in Synthesis, Modification and Application, In Tech Open, 2017, ISBN ISBN: 978-953-51-3392
МонографияVasil Georgiev, A Pavlov, Salvia biotechnology, Sprinfer Nature, 2018, ISBN ISBN: 978-3-319-73899-41
МонографияPavlov A, Thomas Bley, Bioprocessing of plant in vitro systems, Springer Nature, 2018, ISBN ISBN:978-3-319-54599-8
СтатияVelyamov SM, Jingilbaev SS, , Ultrasound-Assisted and Agitated Enzymatic Extraction of Pectin from Red Beet (Beta Vulgaris L. var. Conditiva) Roots, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (1), 2019, ISSN 1310-035111
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0307-4
ДокладAkterian SG, Evaluating the vapour evaporation from the surface of pure organic solvents and their mixtures, Scientific works of university of food technologies - Plovdiv, 65 (1), 2018, ISSN 1314-7102
ДокладАктерян СГ, Георгиев С, Повишаване енергийната ефективност на дестилационни уредби за преработка на етеричномаслени суровини, Научна сесия на Съюза на учените в България - Пловдив, Секция Техника и технология, Пловдив, 2-3 XI 2018 г. ., 2018, ISSN 1311-9419
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на растителни масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2017, ISBN 978-954-24-0296-1
СтатияAkterian SG, Towards open access scientific publishing, Biomedical Reviews, 28, 2017, ISSN 1310-392X, 129 - 1371
СтатияDushkova MA, ND Menkov, Diafiltration of ultrafiltration retentate of whey from white brined cheese, Journal of Central European Agriculture, 7 (6), 2012, 21 - 331
СтатияPopova V., S. Tasheva, T. Ivanova, A. Stoyanova, Technology for otaining ethanol extracts from three Nicotiana species based on their tannin content, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 5 (11), 2018, 9043 - 9048
СтатияOzkan G., H. Fidan, S. Ercisli, A. Stoyanova, A. Zeb, H. Hanina, G. Agar, H. Sagbas, G. Ilhan, Phenotypic and biochemical parameters within historical Zivzik pomegranate cultivar, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 71 (11), 2018, 1466 - 14721
ДокладObreshkov IO, Rail transport tourism region sustainability: the case of Bulgaria, Proceedings of the international sustainable tourism and environment protection conference, 2018, 72 - 76
СтатияRadusheva P., K. Nikolova, N. Petkova, R. Gabrova, D. Naydenova, Optical properties and chemical characterization of woody syrup by using methods of applied photonics, Jorunal of IMAB., 24 (4), 2018, ISSN 1312-773X, 2250 - 22531
СтатияProkopov TV, VM Chonova, AM Slavov, T Dessev, N Dimitrov, N. Petkova, Effects on the quality and health-enhancing properties of industrial onion waste powder on bread, Journal of Food Science and Technology, 55 (12), 2018, 5091 - 509711
СтатияFidan, H., DS Mihaylova, N. Petkova, T. Sapundzhieva, AM Slavov, L Krastev, Determination of chemical composition, antibacterial and antioxidant properties of products obtained from carob and honey locust, Turkish Journal of Biochemistry, 201911
СтатияSlavov AM, IN Vasileva, N Nenov, L Stefanov, K Mihalev, A Stoyanova, , Wastes from the rose oil industry – approaches for valorization and recycling, Information bulletin of the Bulgarian National Association „Essential oils, perfumery and cosmetics“, 76, 2018, ISSN 2367-7996, 39 - 45
СтатияGeorgiev V, AM Slavov, IN Vasileva, A Pavlov, Plant cell culture as emerging technology for production of active cosmetic ingredients, Engineering in Life Sciences, 2018, 1 - 2011
СтатияProkopov TV, AM Slavov, N. Petkova, VB Yanakieva, BV Bozadzhiev, Taneva D, Study of onion processing waste powder for potential use in food sector, Acta Alimentaria, 47 (2), 2018, 181 - 18811
СтатияSlavov AM, Yantcheva N, , Chamomile Wastes (Matricaria chamomilla): New Source of Polysaccharides, Waste and Biomass Valorization, 2018, ISSN 1877-265X11
СтатияTemkov M., GT Dobrev, AI Krastanov, Purification of bacterial inulinase in aqueous two-phase systems, Engineering in Life Sciences, 18 (11), 2018, 840 - 85011

Страница 8 от 71

Общо: 3528

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив