Забравена парола

Страница 8 от 23

Общо: 1149

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладObreshkov I, Physico-chemical characteristics of some Bulgarian honeys, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry, Kishinev, Moldova, 2012, 268 - 272
ДокладДживодерова ММ, МВ Георгиев, РД Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 293 - 295
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, ГА Костов, Характеристика на бутилираните води в България Част 2. Съдържание на катиони и аниони, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2013, ISSN 1311-0179, 43 - 48
СтатияPanchev IN, AM Slavov, K Nikolova, D Kovacheva, On the water-sorption properties of pectin, Food Hydrocolloids, 24, 2010, 763 - 76911
ДокладObreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), Proceedings of the International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” AGRI-FOOD20, 2012, 398 - 404
СтатияČíž M, H Čížová, P Denev, M Kratchanova, AM Slavov, A Lojek, Different methods for control and comparison of the antioxidant properties of vegetables, Food Control, 21 (4), 2010, 518 - 52311
СтатияКънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, ГА Костов, Характеристика на бутилираните води в България Част 1. Минерализация на водите, Хранително-вкусова промишленост, 11-12, 2012, ISSN 1311-0179, 46 - 49
СтатияКрачанова МГ, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, , ИИ Янакиева, АН Ричнев, Плодови и зеленчукови функционални храни за превенция на социално значими болести, Сборник доклади от Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 2009, 41 - 48
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, , М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на pH на средата върху стабилността на беталаинови пигменти от червено цвекло, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 155 - 161
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на термичната обработка на червено цвекло върху екстрахируемостта и стабилността на беталаиновите пигменти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 149 - 154
СтатияKozludzhova SD, BG Goranov, VB Yanakieva, MA Dushkova, KT Dinkov, , Probiotic yoghurts from ultrafiltered concentrated milk, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 19 (2), 2015, ISSN 2344-1496, 51 - 63
СтатияSlavov AM, C Garnier, MJ Crépeau, S Durand, JF Thibault, E Bonnin, Gelation of high methoxy pectin in the presence of pectin methylesterases and calcium, Carbohydrate Polymers, 77 (4), 2009, 876 - 88411
СтатияSlavov AM, MJ Crépeau, S Durand, C Garnier, JF Thibault, E Bonnin, Behavior of pectin methylesterases in pectic gels, Pectins and pectinases. Wageningen Academic Publishers, 2009, 127 - 135
СтатияSlavov AM, E Bonnin, C Garnier, MJ Crépeau, S Durand, JF Thibault, Enzymatic modification of pectin in Ca-pectin gels, Scientific Papers - University of Plovdiv, 36 (5), 2008, 45 - 82
СтатияKratchanova MG, M Gocheva, E Pavlova, I Yanakieva, D Nedelcheva, V Kussovski, , Characteristics of pectic polysaccharides from leek obtained through consecutive extraction with various reaction agents, Bulgarian Chemical Communications, 40 (4), 2008, 561 - 56811
СтатияOrbova T, I Obreshkov, Gaps in service quality in foodservice establishments in the region of Bourgas, Bulgaria, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 105 - 107
ДокладDenkova ZR, VB Yanakieva, RS Denkova, IN Dobrev, SD Kozludzhova, Examining the possibilities for application of pea milk in obtaining fermented probiotic foods, Proceedings of University of Ruse "Angel Kanchev", 52 (10,2), 2013, ISSN 1311-3321, 31 - 35
ДокладObreshkov IO, F Franz, KM Mihalev, , I Schellenberg, Neutral monosaccharide composition of cell wall material isolated from enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees, CIA – 2011. 6. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2011, 89 - 89
ДокладObreshkov I, I Alexieva, Biologically active components in Bulgarian traditional foods with pumpkin (Cucurbita moschata), Traditional Food International – TFI 2012, 2012, 105 - 105
ДокладObreshkov IO, Contemporary quality approaches in the Bulgarian tourism industry, Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг: Сборник научных трудов Первая международная научно-практическая конференция, Naberezhnye Chelny, Tatarstan, 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 63 - 67
СтатияКрачанов ХГ, МГ Крачанова, В Карагьозов, П Денев, , Природни и синтетични добавки при получаване на функционални напитки. Предимства и недостатъци, Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (ред. Проф.д-р Божидар Попов дмн), 2008, 264 - 266
СтатияОбрешков ИО, Разработване на проект за панорамна обиколка по маршрут Пловдив – Враца – Белоградчик – Магура – Видин – Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 218 - 221
СтатияDenkova ZR, IN Dobrev, RS Denkova, VB Yanakieva, SD Kozludzhova, Pea probiotic foods and beverages during storage, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 69 - 73
СтатияОбрешков ИО, Пловдив - кандидатът за европейска столица на културата през 2019 г. в българската филателия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 213 - 217
СтатияОбрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
СтатияPanchev IN, AM Slavov, ND Menkov, Water sorption isotherms of N-substituted amidated pectins, Scientific works of UFT, LIV (2), 2007, 371 - 374
СтатияОбрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
СтатияОбрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
СтатияКрачанова М, Е Павлова, М Гочева, П Денев, Д Андонова, В Късовски, В Карагьозов, , Г Бекяров, Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LIII (1), 2006, 458 - 463
СтатияОбрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
СтатияКрачанова МГ, АМ Славов, ММ Гочева, Хранителни влакнини в някои функционални храни, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2006, 16 - 20
СтатияToshkov, NG, ND Delchev, SD Kozludzhova, Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem artichoke tubers (Helianthustuberosus), Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 88 - 91
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Analytical Modeling and Investigation of Series Resonant DC-DC Converter with an Output Controlled Rectifier, XX International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2011”, 14-16 September 2011, Sozopol, Bulgaria, - Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 5 (Number 1), 2011, ISSN 1313-1842, 200 - 203
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Имунологична активност на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LII (4), 2005, 39 - 44
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Взаимодействие на пектин с гуанидин, Научни трудиве на УХТ – Пловдив, LII (4), 2005, 33 - 37
СтатияСлавов АМ, ХГ Крачанов, Физикохимични характериситики на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 33 (5), 2005, 49 - 53
СтатияSlavov AM, Dietary fibers, Functional foods and Overweight problems, New lessons in agricultural economics, agribusiness and agrarian law (Ed. Marina R. Denicoff), 2004, 151 - 160
ДокладObreshkov I, I Alexieva, K Mihalev, G Dobrev, P Mollov, Colour stability of enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees upon heating, Pigments in Food: Chemical, Biological and Technological Aspects, 2010, ISSN 978-963-9970-04-5, 73 - 76
СтатияDushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Multi-factorial mathematical model for the flux during ultrafiltration of cow's milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (3), 2016, ISSN 1310-0351, 492 - 4961
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, ХГ Крачанов, Реологични характеристики на N-заместени амидирани пектини, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 105 - 109
СтатияАнтонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
СтатияКрачанова МГ, ЕВ Павлова, ММ Гочева, Д Николова, АМ Славов, Полизахариди от ядливи гъби отглеждани у нас и тяхното биологично значение, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LI (2), 2004, 11 - 17
ДокладObreshkov IO, I Alexieva, KM Mihalev, PN Mollov, In vitro antioxidant activity of juices from different orange cultivars, Инновации в интеграционных процесах образования, науки и производства: Сборник научных трудов Международной научной конференции, 2009, ISSN 978-5-7501-1027-8, 99 - 102
СтатияТанева ДС, ДС Стоев, М Антонова, Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 241 - 244
СтатияОбрешков ИО, Й Алексиева, Щ Кинзле, КМ Михалев, Д Камерер, Характеризиране на каротеноидите в ензимно модифицирано пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Хранителна наука, техника и технологии, 1 (1), 2011, 19 - 22
СтатияMG Kratchanova, AM Slavov, HR Kratchanov, Interaction of pectin with amino acids and other amino compounds in aqueous solution, Food Hydrocolloids, 18, 2004, 677 - 68311
СтатияСлавов АМ, МГ Крачанова, ХГ Крачанов, Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП – Пловдив, L (4), 2003, 34 - 38
ДокладЗлатев Т, ДС Танева, М Антонова, Концептуален модел за управление на отпадъците в хранителната и питейна индустрия, Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври, Пловдив, Сдружение “ТО на НТС с ДНТ-Пловдив”, Академично издателство на Аграрен университет-Пловдив, 2009, 49 - 52
СтатияОбрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Проучване върху реологичните свойства на моделни емулсии с ензимно обработено пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 147 - 151

Страница 8 от 23

Общо: 1149

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив