Забравена парола

Страница 9 от 80

Общо: 3955

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, М Божкова, С Константинова, Насекомите - суперхраната на бъдещето, В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 192 - 197
ДокладЧакърова Е, С Кекенова, Ст Драганова, С Константинова, Таймшеъринг в екотуризма, В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 179 - 184
СтатияВълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
СтатияРашева В, Енергия от отпадъци – предимства и недостатъци, Семинар на тема „Енергия от биомаса”- 19.03.2015 г., Дом на науката и техниката – Пловдив, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 1 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 20 - 23
СтатияМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ в УХТ – Пловдив на учебен корпус 3, Сп. Топлотехника/Национален комитет по теория на механизмите и машините – Варна, №10, Год. 6, Кн. 2, 2015, ISSN ISSN 1314-2550, 16 - 19
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Енергийни спестявания в учебен блок 4 на УХТ, след изпълнение на енергоспестяващи мерки, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN 799-803, ISSN 2535-1311, 799 - 803
СтатияБинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от енергийната ефективност на учебен корпус І на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 61 - 64
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по хранителни технологии, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 55 - 60
СтатияVelikanov M, V Kamburova, , Energy Еfficiency Project for a Factory Producing Sweets and Baked Goods, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf), 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941,, 163 - 168
СтатияBinev I, V Rasheva, S Tasheva, N Georgieva, M Konstantinov, Analysis of Measures to Improve Energy Efficiency of Faculty "Technics and Technologies" of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Applied Researches in Technics, Technologies and Education AETTE, Journal of the Facultyof Technics and Technoligies, Trakia University, vol. 3, (No 3 - doi: 10.15547/artte.2015.03.007, available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/)), 2015, ISSN ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (on line), 258 - 264
СтатияTasheva S, I Binev, , Results from an Energy Audit of Municipal Buildings in the Municipality of Sliven, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings 2015, available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf, 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 129 - 134
СтатияТашева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Height of Cohobation Columns Manufacturing Distillation Water from Grain Raw Materials, АПК России, Челябинск, Научны журнал, 72, 2, 2015, ISSN ISSN 2227-7005, 119 - 124
СтатияТашева С, А Стоянова, G Valtchev, V Rasheva, Cohobation Column Manufacturing Distillation Water of Medicine Aromatic Raw Materials, V Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию ФГБОУ ВПО „Воронежский государственный университет инженерных технологии”, 2015, ISSN ISSN 2311-6870, 25 - 33
СтатияХоджева З., В. Рашева, Анализ на хидродинамиката на кожухотръбен топлообменен апарат с плаваща глава, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, Серия В. Техника и технологии, Пловдив 2015, том ХII, 2015, ISSN ISSN 1311 – 9419, 130 - 134
СтатияRasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, M. Velikanov, Energy Efficiency Audit of a Company Producing Faience and Floor Tiles and Sanitary Products, 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2016, Golden Sands - Bulgaria, 2 - 4 june, Proceedings 2016, (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-of-TE-RE-RD-2016.pdf), 2016, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, 125 - 130
СтатияRasheva V., I. Binev, , Assessment the Level of Energy Efficiency in Public Buildings of Sliven Municipality, 6th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering, May, 12 – 13, 2016 MET IME 2016, “Dunarea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Engineering, Romania. Termotehnica/Thermal Engineering Journal,, No. S1/2016 (available at: http://www.revistatermotehnica.agir.ro/numar_revista.php?id=126), 2016, ISSN ISSN–L 1222-4057, 94 - 99
СтатияKomitov G., V. Rasheva, I. Binev, I. Kiryakov, Innovation technology for using of disposals automobile tyres, European Journal of Technical and Natural Sciences, № 4, 2016, Vienna, (available at: https://ppublishing.org/upload/iblock/956/EJT_4_2016-cor.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.20534/EJTNS-16-4-20-22), 2016, ISSN ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияRasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, Dr. Karadaglic, M. Velikanov, Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for a Student Dormitory in Podgorica, 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, Mistral Resort 3*- Moieciu, Romania, 8 - 10 June 2017, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2017/04/International-Conference-TE-RE-RD-2017-Printed-Proceedings.pdf), 2017, ISSN ISSN 2359 – 7941, 139 - 144
СтатияValtchev G. I., V. D. Rasheva, N. G. Kalojanov, S. Tz. Tasheva, , Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for University of Food Technologies, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17 – 20, 2017 SIMTERM, Proceedings, University of Nish, 2017, (available at: http://simterm.masfak.ni.ac.rs/index-en.html), 2017, ISSN ISBN 978-86-6055-098-1, 31 - 38
СтатияBinev I, Кр. Иванов, В. Рашева,, Г. Комитов, Ю. Вълчев, Хидродинамика на кожухотръбен топлообменен апарат, Сборник доклади от Международна научна конференция „Техника, технологии, образование” - ICTTE 2017, Тракийски университет Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, 19-20 октомври, 2017, (available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/), 2017, ISSN ISSN 1314-9474, 318 - 322
СтатияRasheva, V., V. Kamburova, M. Velikanov., Results from an Energy Audit of a Joint-stock Company “Medica AD”, 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin, Romania, 31 May - 02 June 2018, Proceedings,, 2018, ISSN ISSN 2359 – 7941, ISSN-L 2359 – 7941, 129 - 134
СтатияKomitov, G., V. Rasheva,, I. Binev, Determining the expenses for heating of a residential building using different energy sources, The XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 595 (2019) (012046), 20191
СтатияKamburova V., V. Rasheva,, M. Velikanov, Energy - Efficient Reconstruction of Public Lighting in Pravets Municipality from Bulgaria, E3S Web of Conferences, 112 (04008 (2019) TE-RE-RD 2019, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911204008), 201911
СтатияKomitov, G., V. Rasheva, I. Binev, Methodology for Quickly Determining the Quality of Pellets, International Symposium “The Environment and the Industry”, 2019, Proceedings Book,, DOI: 10.21698/simi.2019.fp27, 2019, 207 - 214
СтатияKomitov, G., V. Rasheva, G. Valtchev, An energy efficiency project for a broilers farm. Scientific Papers, Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering, Vol. VIII,, 2019, ISSN ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN Online 2393-5138, ISSN-L 2285-6064,, 45 - 5211
СтатияRasheva V, G Komitov, I. Binev, G Valtchev, Structural and Technological Features of an Installation for Recovery of End-of-life Automobile Tires, E3S Web of Conferences, 180 (01016), 20201
ДокладObreshkov IO, Innovative training approaches in cultural tourism programs, Second international scientific conference Science Education and Innovation in the arts – AMDFA, 2, 2019, ISSN 978-954-2963-56-1, 274 - 280
СтатияDeseva I, DS Mihaylova, Influence of in vitro gastrointestinal digestion on phytochemicals in pomegranate juice, Food Science and Technology, 20 (1), 2020, ISSN 1678-457X, 211 - 21611
СтатияPetkova N., I Ivanov, DS Mihaylova, A Lante, Effect of pressure liquid extraction and ultrasonic irradiation frequency on inulin, phenolic content and antioxidant activity in burdock (Arctium lappa L.) roots, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 19 (3), 2020, ISSN 2545-1405, 125 - 1331
СтатияTanya Titova, V. Nachev, “Electronic tongue” in Food Industry, Food Science and Applied Biotechnology, 3 (1), 2020, ISSN 2603-3380, 71 - 76
СтатияТаня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интелигентни методи с приложение в мултисензорния анализ на храни, Информатика и иновативни технологии, 2-3 (1), 2019, ISSN 2682 –9517, 67 - 70
СтатияTopleva SA, TV Prokopov, Integrated business model for sustainability of small and medium-sized enterprises in the food industry: Creating value added through ecodesign, British Food Journal, 122 (5), 2020, 1463 - 148311
СтатияDodevska TM, IG Shterev, Electrochemical non-enzymatic sensing of oxalic acid based on PdPt-modified electrodes: application to the analysis of vegetable samples, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 151, 2020, ISSN 0026-9247 (print), 1434-4475 (online), 495 - 50411
СтатияPetkova D, DS Mihaylova, P Denev, A Krastanov, Antioxidant activity of some edible flowers water extracts from Bulgaria, Bulletin of university of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj-Napoca. Food science and technology, 77 (1), 2020, ISSN 2344-5300, 54 - 611
СтатияDushkova MA, SD Kodinova, VB Yanakieva, ZR Denkova, Microbiological, physicochemical and organoleptic characteristics of probiotic Bulgarian yoghurts obtained by an ultrafiltered whole cow’s milk, Journal of Bioscience and Biotechnology, 8 (2), 2019, ISSN 1314-6246, 81 - 901
СтатияTumbarski YD, FOODBORNE ZOONOTIC AGENTS AND THEIR FOOD BIOTERRORISM POTENTIAL: A REVIEW., BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 23 (2), 2020, ISSN 1313-3543, 147 - 1591
СтатияTumbarski YD, N. Petkova, M. Todorova, I. Ivanov, I. Deseva, D. Mihaylova, S. A. Ibrahim, EFFECTS OF PECTIN-BASED EDIBLE COATINGS CONTAINING A BACTERIOCIN OF BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 ON THE QUALITY AND STORAGE LIFE OF FRESH BLACKBERRIES, Italian Journal of Food Science, 32 (2), 2020, 420 - 43711
СтатияVassilev D., N. Petkova, Y. Tumbarski, M. Koleva, , Application of the Principles of "Green Chemistry" for the Synthesis of 10-Undecylenic Aliphatic Esters with Antimicrobial Activity, Journal of Renewable Materials, 8 (6), 2020, ISSN 2164-6341, 675 - 68611
СтатияPetkova N., R. Arabadzhieva, D. Vassilev, G. Gencheva, , T. Ivanova, S. Ibryamova, , M. Koleva, , Physicochemical Characterization and Antimicrobial Properties of Inulin Acetate Obtained by Microwave-Assisted Synthesis, Journal of Renewable Materials, 8 (4), 2020, ISSN 2164-6341, 365 - 38111
СтатияVlaseva RV, Лу Зуй Тханх, Selection and study on technological parameters of symbiotic starter cultures Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus for production of Vietnamese jogurt, Food Science, Engineering and Technologies Conference, Scientific works of UFT, 2019
СтатияStoychev JT, SD. Lekova, GP. Terziyski, Studying and Modeling of the Process Acetification, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 3 (2), 2020, ISSN 2581-7175, 421 - 430
СтатияZlateva D., RM Chochkov, Effect of Spirulina platensis on the crumb firming of wheat bread during storage, Ukrainian Food Journal, volume 8 (issue 4), 2019, ISSN ISSN 2313-5891, 851 - 8601
ДокладРайнов П, Георгиева М, И. Ташев, Изследване влиянието на височината на ребрата при охладителни батерии., Семинар "Ефективно и икономично използване на енергията в промишлеността и бита",, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ- Пловдив”, 2019
ДокладGeorgieva M, PR Raynov, D Atanasov, I Tashev, Analytical and numerical investigation of heat exchange in fin-tube refrigerating heat exchanger, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal, 595 (1), 2019, ISSN 1757-899X1
ДокладToshkov NG, AT Simitchiev, VB Nenov, IN Panchev, Effect of the quantity of cocoa shells and moisture content on sorption characteristics of extrudates from corn semolina, Scientific works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 143 - 150
СтатияBogoeva A., AG Durakova, Sorption characteristics of full-fatted grape seeds flour of Bulgarian origin, Journal of Agriculture and Food Research., 2, 2020, ISSN Doi: 10.1016/j.jafr.2020.1000261
ДокладD Genev, MA Dushkova, A. Koleva, AT Simitchiev, Investigation of specific mechanic energy during extrusion of rice flour enriched with dried pumpkin, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 63 - 70
СтатияDurakova AG, A. Bogoeva, V. Yanakieva, T. Gogova, I. Dimov, R. Krasteva, K. Dosheva, Storage studies of subtropical fruit Lucuma in powdered form., Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 25 (No 6), 2019, ISSN 1310-0351, 1287 - 12921
ДокладDushkova MA, A. Koleva, AT Simitchiev, D Genev, S Grozdanova, Investigation of mass flow rate during extrusion of rice flour enriched with carrot, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 57 - 62

Страница 9 от 80

Общо: 3955

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив